Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Leden

:

Lidmaatschap

Lid worden van het Verbond
Alle verzekeringsmaatschappijen die voldoen aan artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en die schriftelijk verklaren de regels uit de Gedragscode Verzekeraars te zullen naleven, kunnen lid worden van het Verbond van Verzekeraars. Als een verzekeringsmaatschappij die lid is, onderdeel uitmaakt van een concern met andere verzekeringsmaatschappijen, moeten alle verzekeringsmaatschappijen binnen het concern lid zijn/worden. Zie voor een nadere toelichting artikel 4 van de statuten van het Verbond.
 
Wie lid wil worden van het Verbond, moet het verzoek daartoe schriftelijk indienen en moet tevens de verklaring bijvoegen waarin hij verklaart de regels uit de Gedragscode Verzekeraars na te leven.
Onderdeel van het aanvraagproces is het uitvoeren van een self assessment, om vast te stellen of het potentiële lid de verplichte zelfregulering (die met name gericht is op het klantbelang) kent en navolgt.
 
Het bestuur beslist of een verzoek om lid te worden, wordt ingewilligd; de verzekeringsmaatschappij ontvangt daarover schriftelijk bericht. Als het bestuur het verzoek afwijst, kan de aanvrager binnen een maand een door het bestuur in te stellen onafhankelijke commissie van beroep verzoeken om alsnog tot toelating te besluiten.

Download hier:
Het aanvraagformulier voor het Verbondslidmaatschap
Verklaring Gedragscode Verzekeraars

Al lid van het Verbond? Log dan in voor meer informatie.