Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Organisatie

:

Introductie

Het Verbond behartigt de belangen van in Nederland werkzame verzekeraars en vervult daarin een brugfunctie tussen de verzekeringssector en de samenleving. De leden van het Verbond zijn vertegenwoordigd in het Verbondsbestuur, de sectorbesturen en in diverse commissies in werkgroepen. Bij het Verbond werken ongeveer 110 medewerkers. 
 
De organisatie staat onder leiding van een directie. Lees hier meer over doelstellingen en missie.

Verbond als vereniging
Het Verbond is een vereniging voor en door leden, ondersteund door een professioneel bureau. Naast een Verbondsbestuur en de sectorbesturen, kent het Verbond door de grote diversiteit van de sector een keur aan commissies, werkgroepen en ad hoc-samenwerkingsverbanden. De hoofdstructuur, werkwijze, rechten en plichten zijn vastgelegd in de statuten van het Verbond. Deze statuten moeten waarborgen dat leden goed betrokken zijn en besluiten zorgvuldig tot stand komen.