Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Beleggingsverzekeringen

:

Overzicht

Overzicht

Klanten met een beleggingsverzekering moeten weten waar ze aan toe zijn. Verzekeraars hebben de afgelopen jaren veel in het werk gesteld om klanten een zo goed mogelijk perspectief te bieden.
Beleggingsverzekeringen
Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarbij de verzekeraar de premie voor de klant belegt. Op de einddatum van de verzekering keert de verzekeraar de waarde uit die de beleggingen op dat moment hebben. Een deel van de premie of waarde van de beleggingen wordt gebruikt om kosten en risicopremies te betalen. 

Beleggingsverzekeringen worden vaak gebruikt voor het aflossen van een hypotheek of voor een oudedagsvoorziening. Bij een goed beursklimaat kan het eindbedrag hoog zijn. Maar gaat het slecht op de beurs, dan kan het eindbedrag tegenvallen. Door de economische crisis van de afgelopen jaren is de kans aanwezig dat het ooit beoogde eindkapitaal niet wordt bereikt. Daarom gaan verzekeraars en adviseurs met hun klanten in gesprek om te kijken of er mogelijkheden zijn de situatie verder te verbeteren.
 
Kosten en compensatie
Verzekeraars hebben compensatieregelingen getroffen voor verzekerden met een beleggingspolis waarvan de kosten achteraf te hoog zijn bevonden. Die regelingen zijn in overleg met belangenorganisaties van verzekerden tot stand gekomen. De regelingen maken de geleden beleggingsverliezen niet goed (immers: andere beleggers zijn ook met verliezen geconfronteerd); ze compenseren alleen de te hoge kosten.

De AFM heeft ingeschat dat ongeveer 52 procent van de beleggingsverzekeringen een te hoog kostenniveau had. 2,6 miljoen polissen kwamen in aanmerking voor kostencompensatie op basis van akkoorden met consumentenstichtingen. Deze categorie werd algemeen aangemerkt als ‘woekerpolissen’. Verzekeraars hebben sindsdien verdere kostenverlagingen doorgevoerd.
 
Om klanten waar mogelijk een beter perspectief te bieden, hebben verzekeraars en de minister van Financiën voor verdere verbetermogelijkheden in 2011 afspraken gemaakt over het  flankerend beleid. De brief van toenmalig minister van Financiën De Jager hierover kunt u hier vinden.
Er staan maatregelen in om klanten te helpen bij het wijzigen van hun polis, of het afkopen of oversluiten naar een nieuwe polis. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat de compensatie direct in de polis van de klant gestort wordt, zodat hij zich vrij voelt om zijn polis aan te passen of over te stappen naar een ander product. Ook zijn drempels om te veranderen verlaagd: een klant kan eenmalig kosteloos switchen naar een ander, goedkoper fonds en hij kan de polis eenmalig gratis omzetten naar een andere risicodekking. Om dit nog beter onder de aandacht te brengen, is het zogeheten nazorgbeleid ontwikkeld. Daarin is afgesproken dat verzekeraars, aanbieders en adviseurs hun klanten individueel benaderen om te zoeken naar een passende oplossing.
 
Wetgeving nazorgbeleid
In de zomer van 2015 is het nazorgbeleid vastgelegd in de wet. Verzekeraars zijn wettelijk verplicht hun klanten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor de toekomst van die beleggingsverzekering (voortzetting, wijziging of stopzetting). Ook zijn verzekeraars verplicht transparant te zijn over hun resultaten met betrekking tot de nazorg. Dat doet iedere verzekeraar op zijn eigen website. Het Verbond heeft een totaaloverzicht gemaakt van de resultaten van alle verzekeraars. De resultaten per 30 september 2016 kunt u hier bekijken.