Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden

Distributie

:

Overzicht

Overzicht

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten in werking getreden. Dat betekent dat de klant zelf zijn adviseur betaalt voor het advies. Het provisieverbod geldt onder meer voor hypotheken, pensioenen en levensverzekeringen.
Het Verbond is blij met de regelgeving, omdat daarmee het klantbelang centraal wordt gezet en sturing van een advies wordt tegengegaan. In 2017 zal de invoering van het provisieverbod worden geëvalueerd en vanzelfsprekend monitort het Verbond de ontwikkelingen.
 
Raad en daad
Uiteraard zal het Verbond ook in aanloop naar de evaluatie zijn leden met raad en daad bijstaan. Zo zal de commissie Distributie [link], die onder meer het Verbondsbestuur adviseert, ook helpen bij het vormgeven van de nieuwe relatie tussen aanbieder, adviseur en klant. Naast de themabijeenkomsten, die zijn bedoeld om de leden te informeren, zal er ieder jaar na de zomer een enquête onder alle leden worden gehouden.