1-daagse PE-cursus voor beleidsbepalers van onderlinge / coöperatieve verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

1-daagse PE-cursus voor beleidsbepalers van onderlinge / coöperatieve verzekeraars

Editie 2020

De cursus wordt drie keer gegeven op:
donderdag 2 april 2020, 10.00 - 17.00 uur
donderdag 7 mei 2020, 10.00 - 17.00 uur
woensdag 10 juni 2020, 10.00- 17.00 uur

Ook in 2020 verzorgt de POV weer een 1-daagse PE-cursus. Dit keer komen daarin aan de orde: Wft-actualiteiten, IT en toezicht.

Bij IT gaat het om de laatste ontwikkelingen op dit gebied, taken/verantwoordelijkheden van bestuur en intern toezicht, privacy, uitbesteding en online dienstverlening. Onder de noemer toezicht worden de impact van klimaatrisico’s op beleggingen en schadeverzekeringen besproken en daarnaast het onderwerp proportionaliteit. Vier deskundigen voeren het woord: prof. dr. Rob Schotsman (UvA), Vincent Fokke (CapGemini/UvA), mr. Bert-Rein Griede (ING) en drs. Cees Rensen (DNB).

Het programma voldoet aan zowel de wettelijke geschiktheidsnorm als de Beleidsregel geschiktheid 2012 en staat onder auspiciën van de POV. De cursus wordt drie keer in Bunnik gegeven, op 2 april, 7 mei en 10 juni. Het programma is voorzien van 10.00 tot 17.00 uur en sluit af met een gezamenlijk diner tot 19.00 uur. Meld u nu aan!

Deze cursus is een co-productie van de Insurance Academy, de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen en de POV. Het programma-management is in handen van de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.

Bestemd voor
Deelname is mogelijk door directieleden, bestuurders en toezichthouders van onderlinge en coöperatieve verzekeraars die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

Doelstelling
Het programma wordt aangeboden in het licht van:

  • de wet introductie geschiktheidstoets beleidsbepalers;
  • de DNB en de AFM Beleidsregel geschiktheid 2012;
  • de Gedragscode Verzekeraars;
  • de richtlijn Solvency II.

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst. Indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden.

Kosten
Voor beleidsbepalers van een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 695 (incl. diner en incl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
  • Facturatie van deze kosten vindt plaats vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst:

  • Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op Wft-gebied.
  • Weet u wat de IT-bagage moet zijn van een bestuurder/commissaris van een onderlinge/coöperatieve verzekeraar.
  • Kent u de visie van DNB op het effect van klimaatrisico’s op beleggingen en schadeverzekeringen, en heeft u nader van gedachten kunnen wisselen over de invulling van proportionaliteit.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over de genoemde thema’s. Wanneer een deelnemer aanwezig is tijdens de bijeenkomst en actief participeert ontvangt hij/zij het UvA Academie-certificaat ‘PE programma 2020 voor directieleden, bestuursleden en commissarissen van de leden van het Platform van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland (POV)’. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Inschrijven?
De inschrijvingen verlopen via de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. U kunt zich hier aanmelden.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Chris van Toor. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.