Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

1-daagse PE-opleiding voor Onderlinge Verzekeraars

voor managers en sleutelfunctiehouders

Op 10 mei organiseert het Platform Onderlinge Verzekeraars in samenwerking met de UvA Academy voor Banken en Verzekeraars een PE-programma. Exclusief voor leden van het platform.

Bestemd voor
Deze 1-daagse PE-opleiding is exclusief voor leden van het Platform Onderlinge Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars en is gericht op managers en sleutelfunctiehouders bij onderlinge verzekeraars.

Onderwerpen 
Tijdens deze bijeenkomst worden de volgende thema's behandelt:

 • Effectieve samenwerking tussen de sleutelfuncties: waarom en hoe?
 • Borgen kwaliteit soft controls
 • Verhogen datakwaliteit en management

Sprekers

 • mr. Chr. (Chris) van Toor MBA: Verbond / host 
 • prof. dr. R. J. (Rob) Schotsman, hoogleraar Bank- en Verzekeringsleer UvA, manager NIBE-SVV
 • Jhr. mr. T. H. (Therus) de Villeneuve CIRA, Senior Compliance Officer, AEGON Nederland
 • H. (Hans) de Witt RA, Partner Deloitte
 • mr. E. (Elwin) Makkus, Partner Deloitte
 • drs. M. (Marco) Vet, Partner Deloitte
 • R. (Roald) Waaijer FRM, Director Deloitte

Programma 

 • Opening door Chris van Toor
 • Effectieve samenwerking tussen de sleutelfuncties: waarom en hoe? Inleiders: Therus de Villeneuve Compliance en Rob Schotsman
 • Borgen kwaliteit softcontrolsInleiders: Hans de Wit en Elwin Makkes 
 • Verhogen datakwaliteit en management Inleiders: Marco Vet en RoaldWaaijer
 • Discussie en vragen 
 • Afsluiting 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Platform Onderlinge Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten € 495,00 (incl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Certificaat
Deelnemers aan deze cursus ontvangen een UvA PE-certificaat.

Inschrijving
Inschrijving geschiedt via de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. Klik hiervoor op de knop hieronder.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Chris van Toor. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Deelname, disclaimer en aanmelden 
Het webinar wordt georganiseerd door de UvA Academie voor Bank en Verzekeringen in samenwerking met het Verbond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van MS Teams. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van MS Teams ligt bij UvA Academie voor Bank en Verzekeringen. De vastlegging van informatie behandeld en gedeeld in de bijeenkomst, vindt mogelijk buiten de EU plaats. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden met de informatie die ingebracht/gedeeld wordt. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).