Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Aansprakelijkheidsmiddag 2018

Opzetclausule, Chroom 6, beroepsziekten en meer

In één middag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van aansprakelijkheid? Het kan op de aansprakelijkheidsmiddag van het Verbond. Een niet te missen bijeenkomst voor juristen, schadebehandelaars en ieder ander die in de verzekeringspraktijk met aansprakelijkheidskwesties te maken heeft.

Tijdens deze bijeenkomst hoort u de meest actuele stand van zaken met betrekking tot belangrijke aansprakelijkheidskwesties.

Allereerst wordt u door Mop van Tiggele en Melanie van Ardenne-Dick bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de opzetclausule, bespreekt Huib Lebbing aspecten van Chroom 6 en geven Henriët Vos, Jolien Bruidegom en Marius Klop een samenvatting van het rapport dat het IAS recent heeft gepresenteerd over de mogelijke uitbreiding van het Convenant IAS met asbestgerelateerde longkanker. Daarnaast neemt Marjoleine van der Zwan u mee in de ontwikkelingen op het gebied van schadelast en schaderegeling en presenteert het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) de meest actuele aansprakelijkheidscijfers. Tot slot blikt de voorzitter van het Platform Aansprakelijkheid terug op de agenda van het Platform.

Kortom: een zeer interessante middag met vooraanstaande sprekers!

Gedurende de middag krijgt u alle gelegenheid om ook uw ideeën over de verschillende onderwerpen met de andere aanwezigen te delen en is er ook voldoende ruimte om met de sprekers in gesprek te gaan, vragen te stellen, en kennis te maken met vakgenoten.

Aarzel niet en meld u nu aan!

Programma
13.00 uur       Ontvangst
13.30 uur       Welkom, inleiding en een korte terugblik op de agenda van het Platform
                       Aansprakelijkheid door Jan de Jongh (voorzitter Platform Aansprakelijkheid)
14.00 uur       Mop van Tiggele (Hoogleraar Verzekeringsrecht EUR en RU) en Melanie van
                       Ardenne-Dick (juridisch adviseur Research & Development bij Aon) over de
                       ontwikkelingen rondom de opzetclausule
14.30 uur       Huib Lebbing (advocaat bij Houthoff) over Chroom 6
15.00 uur       Pauze
15.30 uur       Henriët Vos en/of Jolien Bruidegom (advocaten bij NN Advocaten) + Marius Klop
                       (medisch adviseur) over asbestgerelateerde longkanker
16.00 uur       Marjoleine van der Zwan (directeur PIV) over ontwikkelingen in schadelast en
                       schaderegeling
16.30 uur       Letselschadestatistieken (CVS) 
16.45 uur       Vragenrondje
17.00 uur       Afsluiting en borrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral van belang voor díe medewerkers die in de verzekeringspraktijk te maken krijgen met aansprakelijkheidskwesties. Wij denken daarbij aan juristen en schadebehandelaars. Maar uiteraard is ook ieder ander die in het onderwerp geïnteresseerd is van harte welkom.
Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen m.b.t.:

  • De opzetclausule;
  • Chroom 6;
  • Asbestgerelateerde longkanker en het Convenant IAS;
  • Ontwikkelingen schadelast, schaderegeling en relevante cijfers.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).                                                                                    

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Nikki van der Knaap (beleidsadviseur aansprakelijkheid) of Jan de Jongh (voorzitter Platform Aansprakelijkheid). Aan hen kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant voor u

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.