Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Arbeidsrechtelijke cursus 'Aangaan & beëindiging arbeidsovereenkomst'

Tijdens de arbeidsrechtelijke cursus ‘Aangaan en beëindiging arbeidsovereenkomst’ komen de juridische regels voor het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten aan bod die relevant zijn voor de dagelijkse praktijk van werkgevers. In de cao’s Verzekeringsbedrijf Binnen- en Buitendienst zijn een aantal regels opgenomen die ook relevant zijn voor het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Deze komen ook aan bod. 

Aan welke arbeidsrechtelijke regels moet een arbeidsovereenkomst voldoen? Daarnaast wordt er stil gestaan bij het einde van een arbeidsovereenkomst. Wanneer u de arbeidsovereenkomst van een niet functionerende werknemer wil beëindigen, is dossieropbouw noodzakelijk. Waar moet u rekening mee houden bij het beëindigen van een tijdelijke overeenkomst? U kunt hierbij denken aan de aanzegverplichting en (mogelijk) de transitievergoeding. 

Doelstelling
Tijdens deze cursus ontvangt u praktische informatie en handvatten over het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten die u kunt toepassen in uw personeelsbeleid. 

Programma (1 dagdeel)
12:45 uur      Ontvangst met koffie, thee en versnapering
13:15 uur      Arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd, contractsvormen en overige
                      onderwerpen die in een contract opgenomen kunnen worden
14:45 uur      Pauze
15:00 uur      Verschillende routes om arbeidsovereenkomsten te beëindigen (UWV en rechter),
                      verschillende ontslaggronden en vereisten om hier een beroep op te kunnen doen,
                      de aanzegverplichting en de transitievergoeding
16:30 uur      Afsluiting en borrel 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en de presentaties worden achteraf toegezonden. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst …
- Weet u onder welke voorwaarden een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan;
- Krijgt u inzicht in voorbeeld overeenkomsten en verschillende typen contracten;
- Weet u hoe u goede medewerkers aan uw organisatie kunt binden;
- Weet u welke ontslagroutes er zijn, welke specifieke regels daarbij gelden en hoe u deze toe
    kunt passen;
- Bent u op de hoogte van de actuele informatie over de transitievergoeding en de
    aanzegverplichting.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Spreker
De cursus wordt gegeven door Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Boontje advocaten. Pascal is na zijn rechtenstudie als Universitair docent verbonden gebleven aan de Erasmus Universiteit waar hij in 2012 is gepromoveerd op het onderwerp ‘de beëindigingsvergoeding’. Pascal adviseert werknemers en werkgevers over het arbeidsrecht in brede zin en heeft met name veel ervaring in (o.a.) de financiële dienstverlening.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor P&O/HR medewerkers en medewerkers die zich (al dan niet deels) bezig houden met personeelsbeleid (waaronder aanname- en ontslagbeleid) bij werkgevers. (Voor leden van het Verbond van Verzekeraars geldt een gereduceerd tarief.)

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 149,- (Vrij van BTW) 

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,- (Vrij van BTW) 

- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van 
   toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden 
   van Dienstverlening Verbond BV
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.