}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst De invloed van reorganisaties op werkdruk en werkplezier, 2 november 2017

De wereld van werken verandert snel. Ontwikkelingen in technologie, maatschappij en markt leiden tot organisatorische aanpassingen.
Reorganiseren is een voortdurend proces, ook in de (zorg)verzekeringsbranche. Helaas gaat dit vaak gepaard met het verlies van banen. In het kader van de Sociale Agenda wordt veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid en weerbaarheid van werknemers gericht op in-, door- en uitstroom. Maar hoe staat het met de mensen die mogen blijven? Voelen zij zich opgelucht en versterkt in hun functie? Of worden ze ongemotiveerd, vergeten en raken ze overwerkt? De uitdaging is om het personeel dat blijft, optimaal inzetbaar te houden, te verbinden met het bedrijf én een gezonde werkdruk en bevlogenheid te stimuleren. In deze bijeenkomst staat centraal hoe u hier als organisatie proactief mee om kunt gaan. U leert van de inzichten van de trainers/sprekers én van elkaars praktijkervaringen. 

Tijdens de bijeenkomst verwerft u verschillende inzichten met betrekking tot reorganisaties en diverse aspecten die daarmee samenhangen. Waar staat mijn eigen organisatie? Wat zijn de effecten op werkdruk en bevlogenheid? Wat zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van reorganisaties? Daarnaast gaat u ook zelf aan de slag met praktijkcasussen om te ervaren wat de samenhang is tussen de diverse aspecten van reorganisaties. Zodoende leert u hoe u er tijdens een reorganisatie voor kunt zorgen dat degenen die werkzaam blijven in uw organisatie, gemotiveerd en met een gezonde werkdruk aan het werk blijven. Aan het eind van de bijeenkomst bent u in staat om de opgedane kennis te vertalen naar uw eigen werk. 

Trainers
Huub Pennock en Alex van der Wal van De Goede Praktijk begeleiden deze bijeenkomst. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is interessant voor HRM/P&O-professionals, leidinggevenden, managers, directie- en OR-leden en arboprofessionals (preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, en dergelijke). Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars of Zorgverzekeraars Nederland. 

Evenals bij de vorige edities verwachten we een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:

 • De relatie tussen werkdruk en bevlogenheid;
 • Uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek naar effecten van reorganisaties;
 • Van de wijze waarop kan worden omgegaan met gezonde werkdruk en motivatie van medewerkers bij reorganisaties;
 • De manier om dit naar de eigen praktijk te vertalen. Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

Kosten
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Programma
13.00 uur Inloop met broodje, koffie en thee
13.30 uur Inleiding
13.45 uur Korte interacties met de zaal over reorganisaties, werkdruk en werkplezier
14.15 uur Werkdruk en werkplezier waar hebben we het over?
14.45 uur Knelpunten reorganisaties in eigen verzekeringsbedrijf vaststellen
15.15 uur Pauze
15.45 uur Effecten van reorganisaties op welzijn
16.05 uur Oplossingen voor knelpunten bedenken
16.50 uur Afronding en evaluatie
17.00 uur Netwerkborrel 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga van het Verbond van Verzekeraars of Tom Drewes van Zorgverzekeraars Nederland. Aan hen kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Informatiemaatschappij.jpg

Maak het samen met de klant

 • 4 september
 • Bijeenkomst
 • Verzekeringsthema's
Auto ongeluk Umbraco.jpg

De directe autoverzekering

 • 6 september
 • Bijeenkomst
 • Verzekeringsthema's
image-2018-07-03.jpg

Masterclass Ontwikkelingsgericht leidinggeven

 • 11 september
 • Bijeenkomst
 • Vakkennis

Cookies

{cookieText}