Bijeenkomst 'Hoe veilig is onze bebouwde omgeving?'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst 'Hoe veilig is onze bebouwde omgeving?'

Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars, makelaars en experts.
Deelnamekosten: deelname voor leden is gratis. Deelnamekosten voor niet-leden bedragen € 69,- (vrij van BTW).

Borging van de constructieve veiligheid van bouwconstructies

Recent zijn wij geconfronteerd met een reeks instortingen en in incidenten rondom bouwconstructies. Denk in Nederland onder andere aan de parkeergarages in Eindhoven, Wormer en Almere en in Italië aan de ramp met de verkeersbrug in Genua.

Hoe veilig is onze bebouwde omgeving eigenlijk? Dat is het thema van deze bijeenkomst! 

De politiek worstelt al langer met de vraag of de kwaliteitsborging meer privaat of publiek geregeld moet worden via de (nog steeds niet aangenomen) Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Wat is de invloed van de (steeds gecompliceerder wordende) bouwregelgeving? Is er meer toezicht nodig? Hebben we onze sommetjes nog op orde? 

De inleiders zijn dr. Nico Scholten, van Expertisecentrum Regelgeving Bouw, al decennia lang dé deskundige in Nederland betreffende de Bouwregelgeving. Hij vertelt u hoe de bouwregelgeving de afgelopen jaren is aangepast. Voorts schetst een vertegenwoordiger van VN Constructeurs, welke positie de hedendaagse constructeur in het bouwproces inneemt. Staat die positie (en de veiligheid) onder druk? Is de engineering van een gebouw te versnipperd geraakt? Wie overziet het geheel? Tot slot biedt Marco Keijzer van Seconed een kijkje in de wereld van het private bouwtoezicht. Hoe gaat dat in een sterk concurrerende marktomgeving: staat onafhankelijkheid buiten kijf?
Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan. 

De themamiddag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

De Werkgroep Kennis van het platform Technische Verzekeringen van het Verbond van Verzekeraars nodigt geïnteresseerde verzekeraars, makelaars en experts van harte uit voor deze kennisbijeenkomst. 

Kom over de brug en meld je nu aan! 

Doelstelling
Recente incidenten geven aan dat bouwkwaliteit en constructieve veiligheid geen vanzelfsprekendheid is. Deze bijeenkomst schetst de ontwikkeling in de steeds ingewikkeldere bouwregelgeving, hoe privaat kwaliteitstoezicht in de praktijk werkt en wat de positie is van de constructeur in dit proces. 

Programma
13.00 uur     Ontvangst met koffie/thee
13.30 uur     Welkom en opening door Bas Schröder (Marsh, voorzitter Werkgroep Kennis
                     Platform Technische Verzekeringen).
13.40 uur     Ontwikkeling van de Bouwregelgeving in Nederland, door Nico Scholten
                     (Expertisecentrum Regelgeving Bouw)
14.20 uur     De positie van de constructeur in het bouwproces, door een vertegenwoordiger
                     van VN Constructeurs
15.00 uur     Pauze
15.20 uur     Privaat kwaliteitstoezicht in de praktijk, door Marco Keijzer (Seconed)
16.00 uur     Discussie
16.30 uur     Sluiting en netwerkborrel 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden.  

Bestemd voor
Deelname is vooral interessant voor verzekeraars, makelaars en schade-experts actief in Technische verzekeringen en Aansprakelijkheidsverzekeringen. 

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximumaantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 69,= (vrij van BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show

Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:

  • De ontwikkeling van de bouwregelgeving;
  • De positie van de constructeur in het bouwproces;
  • Privaat kwaliteitstoezicht in de praktijk.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Marko van Leeuwen (beleidsadviseur Schade). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Mogelijk ook interessant voor u

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Aankomende activiteiten

ALV.jpg
Ledenevent 2017.jpg

Cookies

{cookieText}