Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst 'Open Insurance' digitale ecosystemen

Lessons learned banking en PSD2

Tijdens de bijeenkomst wordt het thema “Open Insurance” doorgelicht en zullen strategische maar ook praktische handvatten en use cases worden gedeeld over hoe je een Open Verzekeraar wordt. 

Disruptie voor de industrie vindt niet alleen plaats door InsurTech, maar vooral ook plaats door traditionele spelers die zich positioneren in nieuwe ecosystemen. Deze ecosystemen zijn geformeerd rondom geïntegreerde klantervaringen zoals in het huis, de auto of op reis. De transitie die de verzekeringsindustrie zou kunnen maken is die naar “Open Insurance”. De verzekeraar is altijd - zichtbaar of onzichtbaar - aanwezig in de reis van de klant. In het kader van wet- en regelgeving is het van belang om het fenomeen open banking te analyseren en te bezien welke lessen kunnen worden getrokken. 

Na de bijeenkomst ontvangen deelnemers een 4-tal cases van binnen en buiten de sector. 

Tevens geeft het toegangsbewijs recht op deelname aan verdiepende rondetafelsessies die worden georganiseerd om de inzichten van deze 4 bedrijven te bespreken met deze bedrijven. 

Doelstelling
De doelstelling van deze bijeenkomst is het bieden van praktische en strategische informatie en handvatten die u kunnen helpen in het vormen en opstellen van een strategische visie op Open Insurance en digitale ecosystemen.

Programma (1 dagdeel)
13:30 - 14:00   Ontvangst 
14:00 - 14:15   Introductiewoord, Verbond van Verzekeraars
14:15 - 14:45   Momentum van open banking, Betaalvereniging Nederland
14:45 - 15:00   Pauze
15:00 - 15:30   Open Insurance: casus tot verandering, INNOPAY
15:30 - 16:30   Groepsopdracht: use case Open Insurance
16:30 - 16:45   Wrap-up
16:45 - 17:30   Borrel 

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De bijeenkomst kent een basisniveau. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en de presentaties worden achteraf toegezonden. 

Bestemd voor
Medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden van het Verbond. Voor leden van het Verbond geldt een gereduceerd tarief. 

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, gelden de volgende uitgangspunten:
- dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en voor
   het overige wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling;

- leden van het Verbond van Verzekeraars hebben voorrang;
- overige inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 99,- (Vrij van BTW)
Hiermee wordt tevens toegang verkregen tot de later te organiseren ronde tafel(s).
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 249,- (Vrij van BTW)
Hiermee wordt tevens toegang verkregen tot de later te organiseren ronde tafel(s). 

- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV 
   van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden 
   van Dienstverlening Verbond BV
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na afronding van deze bijeenkomst:
- ben u in staat om de strategische waarde van Open Insurance te formuleren
- kunt u antwoorden geven op praktische vraagstukken als data delen & implementatie 
   van API’s
- heeft u inzicht in relevante cases van binnen & buiten de verzekeringsindustrie 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Harold Mahadew of Martijn Minkenberg. Aan hen kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.