Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Privacy by design

Privacy staat met stip bovenaan de agenda’s van heel veel organisaties, nu de invoeringsdatum van de Algemene verordening gegevensbescherming nadert. Daarbij focussen veel organisaties begrijpelijkerwijze op de meest zichtbare manieren om de regels in te voeren: een verwerkingsregister, nieuwe statements, het borgen van de rechten van betrokkene. 

Maar de Avg stelt in artikel 25 ook ‘gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen’ verplicht. Wat is dat, ‘privacy by design’? En hoe past een verzekeraar het toe?
Op dinsdag 13 februari tussen 14:00 en 17:10 spreken drie experts u bij over privacy by design voor verzekeraars. 

Dit onderwerp is zowel voor medewerkers met een juridische/compliance interesse en achtergrond van belang, als voor mensen die in de IT werken. Privacy by design gaat immers zowel om het privacyrecht, als om het toepassen van ‘privacy enhancing techniques’. Doel van de dag is ook om die beide werelden wat meer bij elkaar te brengen. 

Mogelijk ook interessant voor u
De Europese organisatie voor netwerk- en informatiebeveiliging heeft begin 2015 een standaard document gepubliceerd over privacy by design. Een van de auteurs, Jaap-Henk Hoepman, spreekt op de themadag. 

Bestemd voor
Privacyjuristen, compliance officers, productontwikkelaars, IT-ontwerpers, data-analisten.
Deelname staat open voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Personen die niet werkzaam zijn bij een lid van het Verbond, kunnen – indien er nog plaatsen beschikbaar zijn - eventueel deelnemen. In dat geval wordt om een motivatie gevraagd.
Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:
- Privacy by design
- Ontwikkelingen op het terrein van de Avg 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Deelnameprijs voor niet-leden bedraagt € 150,=. 

Programma
13:30  Ontvangst
14:00  Opening
14:10  Jaap Henk Hoepman, universitair hoofddocent, mede-auteur van het ENISA document
           “Privacy and data protection by design”, introduceert het concept ‘privacy by design’
14:40   Joris van Hoboken, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, presenteert
            enkele buitenlandse best practices
15:10  Pauze
15:30  Gerhard Gerritsen, auteur van het Greenpaper regie op persoonsgegevens van SIVI,
            vertelt over de eerste verzekerings-privacy standaarden
16:00  Andrea Simándi, Senior Attorney bij het European Legal Central Team van Microsoft,
            samen met Hans Bos, National Technology Officer van Microsoft, over de
            ervaringen van Microsoft bij het ondersteunen van klanten met privacy by
            design (in het Engels)
16:40  Paneldiscussie: hoe ziet een privacy by design verzekering er uit? (in het Engels)
17:10  Afsluiting en borrel 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jos Schaffers (beleidsadviseur privacy).  

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Aankomende activiteiten

ALV.jpg
Ledenevent 2017.jpg

Cookies

{cookieText}