Bijeenkomst Volmachtontwikkelingen in één dag

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Bijeenkomst Volmachtontwikkelingen in één dag

Belangrijke actualteiten in de volmachtketen

Deze bijeenkomst is vol! U kunt zich hier niet meer voor inschrijven. Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst, stuur dan een mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl.

In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten eerder dit jaar, organisereert het Verbond van Verzekeraars op woensdag 2 oktober a.s. weer een speciale bijeenkomst voor volmachtgevende verzekeraars. Daarbij nodigen wij dit keer ook Gevolmachtigde Agenten uit. Deze bijeenkomst behandelt belangrijke actualiteiten in de volmachtketen.   

Doelstelling 
In één dag praten wij je bij over het Project Datakwaliteit, Fraudespoorboekje en de Leidraad Klantbelang Centraal. Leden van het Verbond worden in de ochtend ook nog exclusief bijgepraat over het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, VSV en het project Toekomstbestendige Volmachtketen.  

Specialisten van zowel verzekeraars als gevolmachtigden én experts van buiten de branche lichten de actuele onderwerpen toe. Tijdens de bijeenkomst is er natuurlijk ruimte voor het stellen van vragen. En gedurende de lunch en netwerkborrel kan je met elkaar in gesprek over de onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. 

Programma 
Exclusief voor leden van het Verbond
09:00 uur  Inloop verzekeraars
09.30 uur  Welkom door Ferdinand Soeteman (manager Schade, Verbond)
09:35 uur  o.a. Risicobeheersing (werkprogramma), VSV 2019 en 2020, Toekomstbestendige
                  Volmachtketen, Datakwaliteit, Technologie, door leden van het Platform Volmachten
11:00 uur  Pauze 

Vervolg voor leden van het Verbond én gevolmachtigde agenten
10:45 uur  Inloop gevolmachtigde agenten
11:15 uur  Introductie Leidraad KBC, door Hanneke Schreuder (NN en voorzitter werkgroep KBC)
                 en Stefan Bell (VCN en lid werkgroep KBC)
11.25 uur  Theater Dialoog Sessie (KBC in de praktijk, interactief met de zaal) door Carmen Nitzer
                 en Wouter Braaf (VDS)
12.10 uur  Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars, door Gert-Jan Mostert
                 (DNB)
12:30 uur  Lunch
13:15 uur  Project Datakwaliteit, door bestuursleden van de Stichting Uniforme Inrichting
                 Volmachtketen SUIV
14.30 uur  Introductie Fraudespoorboekje, door Nancy Carels (AON, en werkgroep
                 Fraudebeheersing)
14.50 uur  Voorbeelden uit de praktijk, door Roelof Visscher (coördinator Centrum Bestrijding
                 Verzekeringscriminaliteit van het Verbond)
15.30 uur  Gedrag en Cultuur, door Céline Christensen (AFM)
ca. 16:00 uur  Netwerkborrel (tot 17:00 uur)

Bestemd voor 
Deze bijeenkomst is bestemd voor: volmachtgevende verzekeraars die lid zijn van het Verbond en Gevolmachtigde Agenten. Deelname is vooral interessant voor beleidsbepalers, management, specialisten.  

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. 
Meld je dus snel aan voor deze interessante bijeenkomst en laat je bijpraten over de belangrijkste actuele ontwikkelingen in de volmachtketen. 
Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.  

Kosten 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze bijeenkomst.  

Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.
Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy. 

Annulering en no-show 
De aanmelding kan worden geannuleerd tót 48 uur voor de bijeenkomst. 
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen. 
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy. 
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.  

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis 
Na deze bijeenkomst:  

  • ben je bekend met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van compliance m.b.t. datakwaliteit, het nieuwe Fraudespoorboekje, de Leidraad Klantbelang Centraal; 
  • ben je geïnformeerd over het nieuwe Fraudespoorboekje; 
  • en ken je de Leidraad Klantbelang Centraal.

Leden van het Verbond zijn daarnaast nog exclusief geïnformeerd over: 

  • het Werkprogramma Risicobeheersing, het project Toekomstbestendige Volmachtketen en de wijzigingen in de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmachten (VSV). 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).  

Nadere informatie en vragen 
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Reinder Kruyt of Peter Vogelsang (beleidsadviseurs Schade bij het Verbond). Aan hen kun je ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.     

Complianceregeling Mededinging 
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbonden worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.  

Privacyverklaring 
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).