}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Coöperatiedag 2018 'Verenigd vooruit!'

Bestemd voor: onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse coöperatiedag voor onderlingen en coöperatieve verzekeraars staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken’. Samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken. Op welke gebieden kan dat? En hoe dan? En hoe kijkt de consument naar een onderlinge? Meld u nu aan!

Vorig jaar hebben de bij het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) aangesloten leden gekozen voor het scenario ‘Verenigd Vooruit’. Tijdens de Coöperatiedag 2017 zijn de eerste schreden op dit pad gezet. Dit jaar kijken wij naar de geboekte voortgang en de verdere mogelijkheden die voor ons liggen.

Samenwerken: afgelopen jaar hebben we onderzocht hoe we dit meer en beter kunnen doen. Samenwerken aan de achterkant, maar ook samenwerken om het onderlinge gedachtegoed uit te dragen. Hoe werken we samen op Europees en internationaal vlak? Kortom, hoe werken wij samen om onze doelen te bereiken? En hoe kijkt de consument eigenlijk tegen een onderlinge verzekeraar aan?

Leden van de Taskforce Synergie en van de Taskforce Promotie bespreken de voortgang van de taskforces met u. Insites Consulting (verantwoordelijk voor de Consumer Consulting Board van het Verbond) is aanwezig om u te vertellen over het consumentenonderzoek over onderling verzekeren en de verrassende inzichten die dit heeft opgeleverd. Sarah Goddard (secretaris general van de Europese koepel van onderlingen AMICE) en Shaun Tarbuck (CEO van de mondiale organisatie voor onderlingen ICMIF) gaan in op samenwerken op Europees en internationaal niveau: hoe worden onderlinge verzekeraars gerepresenteerd en welke zaken spelen er? Inspirator Jan van Setten sluit de dag af met een bijdrage om te inspireren, te motiveren en te activeren.

Doelstelling
Doel van deze dag is om u een beeld te geven van de stappen die er sinds de vorige coöperatiedag zijn gezet en met elkaar te kijken naar de mogelijkheden om in de toekomst verder invulling aan de onderlinge samenwerking te geven. Daarnaast is er uiteraard uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.

Programma

12:15           Inloop met lunch
13:15           Welkom – Joost Heideman (voorzitter POV)
13:30           Onderling dna – Taskforce Promotie & Insites Consulting
14:15           Onderlinge samenwerking – Taskforce Synergie
15:00           Pauze
15:15           European & International cooperation – Shaun Tarbuck (ICMIF) & Sarah                 
                    Goddard (AMICE)
16:00           Verenigd Vooruit – Jan van Setten
16:45           Afsluiting
17:00           Borrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor de onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars en specifiek gericht op directie, bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij onderlinge of coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:

  • De voortgang m.b.t. het scenario ‘Verenigd vooruit’;
  • Mogelijkheden voor verdere samenwerking in de toekomst;
  • Samenwerking op internationaal niveau;
  • Uitkomsten van consumentenonderzoek over onderling verzekeren.


Mogelijk ook interessant voor u

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Compliance Mededinging

Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond  en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Cookies

{cookieText}