Coöperatiemiddag 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Coöperatiemiddag 2019

Samen sterker

Bestemd voor: onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars

De jaarlijkse coöperatiemiddag voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars staat dit jaar in het teken van elkaar versterken. Versterken door samenwerking, door uitwisseling van informatie en van ervaringen met innovatie en digitalisering, door naar buiten toe te tonen wie wij zijn en, door van elkaars successen én fouten te leren.  

In 2017 hebben wij ervoor gekozen om Verenigd Vooruit te gaan. Vorig jaar hebben wij gekeken op welke vlakken wij kunnen samenwerken en dit jaar presenteren wij de resultaten en kijken we naar de opties die nog voor ons liggen.  

De Taskforce Synergie is in samenwerking met het Onderling Diensten Centrum (ODC) in De Meern een documentenbibliotheek gestart. De inschrijving is deze zomer geopend en de eerste documenten zijn gepubliceerd. Paul Spanjaard, manager van het ODC, vertelt over de lancering van de documentenbibliotheek en de voortgang van het afzonderlijke traject voor het gemeenschappelijk inhuren van sleutelfunctionarissen. 

Tegader, de maatschappelijke actie door de deelnemende onderlinge verzekeraars, start half september. De maatschappelijke acties en de impact worden besproken. 

Digitalisering is van groot belang in de huidige tijdsgeest. Hoe ziet een leerzame casus eruit en wat kunnen wij ervan leren? 

Paul Iske, Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, vertelt ons over het belang van mislukkingen én het delen ervan. Een inspirerende en entertainende uitsmijter! 

Na afloop van de bijeenkomst kan er uitgebreid informeel nagepraat worden.

Doelstelling
Doel van deze dag is om u een beeld te geven van de stappen die er sinds de vorige coöperatiemiddag zijn gezet en met elkaar te kijken naar de mogelijkheden om in de toekomst verder invulling aan de onderlinge samenwerking te geven. Daarnaast is er uiteraard uitgebreid de mogelijkheid om te netwerken.

Programma
12:30    Inloop met lunch
13:30    Welkom door de POV-voorzitter
13:45    Documentenbibliotheek & gezamenlijke inhuur sleutelfunctionarissen - Paul Spanjaard, 
             manager ODC
14:15    Tegader - Seada van den Herik, voorzitter Taskforce Promotie
15:00    Pauze
15:15    Casus digitalisering
15:45    Het belang van mislukkingen – Paul Iske, Chief Failure Officer, Instituut voor 
             Briljante Mislukkingen
16:45    Afsluiting
17:00    Borrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor de onderlinge en coöperatieve leden van het Verbond van Verzekeraars en specifiek gericht op directie, bestuursleden en leden van de Raad van Commissarissen. 

Kosten
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).