Collegereeks Bedrijfsvoering van een Verzekeraar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Collegereeks Bedrijfsvoering van een Verzekeraar

In samenwerking met de ABS-UvA

Beide collegereeksen zijn vol! U kunt zich niet meer inschrijven. Wilt u op de reservelijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl.

 

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de Executive MSc Verzekeringskunde & Enterprise Risk Management van de Amsterdam Business School (Universiteit van Amsterdam) een unieke reeks van 6 colleges ontwikkeld waarin bedrijfsvoering van een verzekeraar uitvoerig aan bod komt.

Welke risico’s staan er op de balans van de verzekeraar? Hoe meten verzekeraars risico's? Wat is de invloed van de rentestand op het risicomodel? Hoe gedraagt de niet rationele verzekerde zich? En welke gevolgen heeft dat voor de premiestelling?

Doelstelling

Na het volgen van deze collegereeks begrijp je veel beter hoe een verzekeraar werkt. Daarmee kan je jouw werk nog concreter vormgeven en uitvoeren.

De colleges worden praktisch ingestoken en zijn speciaal gericht op de verzekeringsbranche. Ze worden ondersteund met inspirerende en relevante voorbeelden en opdrachten.

Doelgroep

Deze collegereeks is bedoeld voor professionals die werken in de verzekeringsbranche en die nieuwsgierig zijn naar de antwoorden op bovenstaande vragen en eindelijk echt willen weten hoe een verzekeraar werkt. Enige werkervaring in de verzekeringsbranche is een pre.

Programma

Colleges 1 en 2: Balans- en risicomanagement van de verzekeraar

De eerste twee colleges in deze reeks richten zich op het begrijpen van het model dat gebruikt wordt om de financiële risico’s van een verzekeraar in kaart te brengen en om vervolgens op basis hiervan te komen tot een beleidsafweging rond balans- en risicomanagement. Welke eisen gelden er voor kapitaalmanagement en welke rol speelt Solvency II hierbij? Welke beleidsbesluiten nemen verzekeraars? Hoe beïnvloeden externe omstandigheden deze besluiten? En hoe kunnen we vanuit theoretische inzichten deze besluiten verbeteren?

Leerdoelen dag 1
• Wat is de balans van een verzekeraar en wat zijn de belangrijkste componenten?
• Wat zijn waarderingsprincipes en wat is marktwaarde?
• Wat is risico en hoe meten we dat?
• Wat is het belang van vermogen bij het opvangen van risico’s?
• Solvency II: wat zijn de vereisten en risico-meetmethodes?

Leerdoelen dag 2
• Risicomodellen voor financiële en niet-financiële risico’s.
• Invloed van rentestand op verzekeringsproducten.
• Wat zijn options en embedded options?
• Kapitaalbeheer bij verzekeraars: Hoe werkt dat?
• Wat zijn interne modellen binnen Solvency II?
• Wat is de relatie tussen accounting en Solvency II?
• Wat is de relatie tussen Pillar I en Pillar II (ORSA)?

Colleges 3 en 4: De invloed van gedragseconomie op een verzekeraar

Tijdens deze colleges gaan we dieper in op gedragseconomie en de invloed daarvan op een verzekeraar. Er wordt een overzicht gegeven van economische theorieën en empirische bevindingen die relevant zijn voor individuele beslissingen die gemaakt worden in risicovolle en onzekere omstandigheden. De focus ligt hierbij op verzekeringsgerelateerde en financiële beslissingen. We bespreken een aantal verzekeringsproducten en de daarmee samenhangende problemen. Verder onderzoeken we de vraag hoe verzekeraars hun eigen communicatie en informatievoorziening kunnen verbeteren.

Leerdoelen dag 3
• Wat is gedragseconomie en welke trends zien we?
• Wat is risicohouding en wat is verliesangst?
• Welke invloed hebben de theorieën van gedragswetenschappers op verzekeraars en consumenten?
• Wat is de invloed op verzekeringsproducten en de wijze van aanbieden door verzekeraars?

Leerdoelen dag 4
• Korte termijn en lange termijn: hoe beslissen consumenten over sparen en pensioen?
• Hoe kunnen verzekeraars beter communiceren?
• Hoe kunnen verzekeraars verantwoord financieel gedrag bevorderen?
• Wat is de relevantie voor de verzekeringssector?

Colleges 5 en 6: Belangrijke inzichten vanuit het actuariaat

Tijdens de laatste twee colleges komen voor verzekeraars belangrijke actuariële aspecten aan bod. Je leert meer over de verschillende manieren waarop premies voor verzekeringen worden vastgesteld. We gaan verder met het begrip risico en hoe we dit kwantitatief kunnen bepalen. Risico’s spelen zich af in de toekomst en die is onzeker. Op welke manier kun je de onzekerheid over de toekomst in een model gieten? Wat zijn gangbare kwantitatieve
modellen en wat zijn hiervan de voor- en nadelen? 

Leerdoelen dag 5
• Welke actuariële begrippen kennen we bij schadeverzekeringen?
• Wat is een schadedriehoek en hoe bepalen we schadevoorzieningen?
• Welke verzekeringstechnieken zijn er bij het bepalen van verzekeringspremies?

Leerdoelen dag 6
• Welke actuariële begrippen kennen we bij levensverzekeringen?
• Waarop is de premiestelling gebaseerd?
• Wat zijn sterftetafels?
• Hoe beïnvloedt de rentestand winstdeling en verplichtingen?
• Hoe verhoudt Leven zich tot Solvency II?
• Waarom belegt de verzekeraar? 

Planning

College 1 Balans- en risicomanagement van de verzekeraar (dagdeel 1) 28 september 2020 
College 2  Balans- en risicomanagement van de verzekeraar (dagdeel 2) 12 oktober 2020
College 3  De invloed van gedragseconomie op een verzekeraar (dagdeel 1) 19 oktober 2020
College 4  De invloed van gedragseconomie op een verzekeraar (dagdeel 2) 2 november 2020
College 5 Belangrijke inzichten vanuit het actuariaat (dagdeel 1) 16 november 2020
College 6 Belangrijke inzichten vanuit het actuariaat (dagdeel 2) 7 december 2020

Kosten & voorwaarden

Kosten voor leden van het Verbond van Verzekeraars

Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten € 1.250,00 (vrij van BTW).

Kosten voor andere geïnteresseerden

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 1.500,00 (vrij van BTW)

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV;
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen;
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy;
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

Annulering en no-show

 • Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd;
 • Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen;
 • Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy;
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Docenten

Dr. ir. René Doff

René Doff is Chief Risk Officer van de UK P&I Club N.V. Hij heeft een jarenlange ervaring als risicomanager in de bancaire, verzekeraars- en pensioensector. Hij stond aan de basis van Solvency II in Nederland en Europa. René publiceert geregeld, zowel op het academische als praktijkgerichte vlak. Zijn boeken worden als standaardwerken in het risicomanagement domein beschouwd. Hij is kerndocent risicomanagement aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. dr. Jaap Koelewijn

Jaap Koelewijn studeerde algemene economie voordat hij promoveerde op bankentoezicht aan de VU in Amsterdam. Daarna is hij werkzaam geweest in de financiële dienstverlening: als vermogensbeheerder bij MeesPierson, Iris/ Robeco en als hoofd onderzoek bij de AFM. Jaap is hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode en kerndocent voor de Executive MSc Verzekeringskunde & ERM voor de vakken Financiële Economie Basis en Verdieping aan de Amsterdam Business School.

Certificaat

Je ontvangt na het volgen van de gehele collegereeks een officieel certificaat van deelname van de Universiteit van Amsterdam.

Korting?

Deelnemers van de collegereeks ontvangen, als ze zich direct na afloop van de collegereeks inschrijven, € 150,00 korting op een module van de Executive MSc Verzekeringskunde & Enterprise Risk Management of € 300,00 korting op de gehele masteropleiding.

Overige informatie

 • Er worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding;
 • Er gelden geen vrijstellingen voor deze collegereeks;
 • Deze collegereeks kent géén eindtoets of examen;
 • Voertaal is Nederlands;
 • Zelfstudie is ongeveer 1 uur per 2 colleges;
 • Duur van de reeks is 6 modules á 3,5 uur;
 • De collegereeks start bij minimaal 12 deelnemers. Wanneer dat aantal niet wordt gehaald worden nieuwe data gepland.
 • Collegereeks 2 (start 16 september) is op dit moment vol. Daarom is besloten een extra reeks aan te bieden die start op 28 september. Hiervoor zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.

COVID-19-MAATREGELEN

Uiteraard houden wij bij de organisatie van fysieke samenkomsten rekening met de aanwijzingen vanuit de overheid.

Zo zorgen wij ervoor dat alle deelnemers minimaal 1,5 m afstand tot elkaar kunnen bewaren, nemen wij de juiste hygiënische maatregelen en vindt er bij binnenkomst een checkgesprek plaats.

Deelnemers met verkoudheidsklachten en deelnemers met huisgenoten die verkoudheidsklachten en koorts hebben dienen thuis te blijven.

Complianceregeling Mededinging

Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring

De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).