}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Competentieworkshops voor HR en Leidinggevenden, mei 2018

Totstandkoming toekomstbestendige competenties
In het TNO-rapport “Innovatieagenda voor de verzekeringssector: Aan de slag met elkaar, en met anderen” is een actie vastgelegd die vraagt om het opstellen van een Skills agenda voor de sector. De sociale agenda MLT 2014-2018 adviseert ook om toekomstbestendige competenties uit te werken. Opleiders werkzaam bij verzekeraars hebben daarom met het Verbond, onder begeleiding van Schouten & Nelissen, toekomstbestendige competenties uitgedacht en vastgesteld. Het vaststellen van de competenties versterkt een deskundig duurzaam inzetbaarheidsbeleid bij in-, door- en uitstroom. De competenties worden ingezet bij het werven van nieuw talent, het behoud van talent en het ontwikkelen van medewerkers. In juni 2017 organiseerde het Verbond een trendavond over de competenties voor een toekomstbestendige branche. De competenties Ondernemerschap en Klantgerichtheid zijn daar destijds gedeeld met de leden, waar we ook geïnspireerd zijn geraakt door hoogleraar Innovatie: Jeff Gaspersz op het thema innovatievermogen van mensen.

Op 17 en 28 mei worden er in samenwerking met Schouten & Nelissen competentieworkshops (op basisniveau) van 1 dagdeel georganiseerd die zijn gericht op het versterken van deze competenties bij medewerkers van verzekeraars.

Doelstelling
Tijdens deze workshops ontvangt u als leidinggevende / HR-professional praktische informatie en handvatten waarmee u in staat bent om de competenties ‘Ondernemerschap’ en ‘Klantgerichtheid’ bij uw medewerkers te versterken. Voor beide doelgroepen is er een workshop op maat van de doelgroep gemaakt.


Programma workshops voor de leidinggevende

Programma workshop Ondernemerschap voor leidinggevenden
Donderdag 17 mei            13:15 – 17:00 uur

 • Ondernemerschap: Essentiele vaardigheden en eigenschappen;
 • Coachen op ondernemerschap kan dat en hoe doe je dat dan?
 • Randvoorwaarden en interventies om ondernemerschap en innovatievermogen te laten groeien binnen een team;
 • In gesprek: Hoe krijg je Oscar ondernemend?

  Na afloop van deze workshop…
 • Bent u in staat om essentiële vaardigheden en eigenschappen op Ondernemerschap te vertalen naar uw medewerkers;
 • Weet u hoe u in gesprek kan met medewerkers om ondernemerschap bij hem/haar te versterken;
 • Kent u randvoorwaarden en mogelijke interventies om ondernemerschap te laten groeien binnen uw team.

Programma workshop Klantgerichtheid voor leidinggevenden
Maandag 28 mei              13:15 – 17:00 uur

 • Klanttevredenheid, klantgerichtheid, klantgedrevenheid en bevlogen medewerkers;
 • Hoe versterk je klantgerichtheid (en creativiteit, passie en empathie) binnen je team?
 • 4 invalshoeken om te werken aan klantgerichtheid;
 • De ‘Customer Journey’ en 5 momenten van de waarheid;
 • Klantgerichte gespreksvaardigheden als manager: Hoe krijg je Karel klantgericht

  Na afloop van deze workshop…
   
 • Kent u de verschillen tussen klanttevredenheid, klantgerichtheid, klantgedrevenheid;
 • Bent u bekent met 4 mogelijke invalshoeken om te werken aan klantgerichtheid binnen uw team;
 • Kent u de ‘5 momenten van de waarheid’ tijdens de Customer Journey;
 • Bent u beter in staat om met uw medewerkers het gesprek aan te gaan over klantgerichtheid (en creativiteit, passie en empathie).

Na elke workshop krijgt u de gelegenheid om aan te geven of u interesse behoefte heeft in een intervisiesessie met collega-deelnemers (de intervisiesessie is niet in de cursusprijs inbegrepen).

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en de presentaties worden achteraf toegezonden.


Programma workshops voor de HR-professional

Programma workshop Ondernemerschap voor HR-professionals
Donderdag 17 mei            8:45 – 12:30 uur

 • Ondernemerschap: Essentiële vaardigheden en eigenschappen;
 • Design Thinking als methode om te werken aan oplossingen/ uitdagingen op het vlak van het versterken van ondernemerschap;
 • Ondernemerschap vertalen naar HR-interventies.
  Na afloop van deze workshop… 
 • Bent u in staat om essentiële vaardigheden en eigenschappen op Ondernemerschap te vertalen naar uw eigen organisatie;
 • Kent u een aantal HR interventies gericht op ondernemerschap;
 • Kent u de systematiek van Design Thinking en kan deze toepassen op ontwikkelvragen rondom Ondernemerschap binnen uw organisatie.


Programma workshop Klantgerichtheid voor HR-professionals
Maandag 28 mei              8:45 – 12:30 uur

 • Klanttevredenheid, klantgerichtheid, klantgedrevenheid en bevlogen medewerkers;
 • 4 invalshoeken om te werken aan klantgerichtheid;
 • Voorbeelden gericht op het versterken van klantgerichtheid binnen organisaties;
 • Klantgerichtheid vertalen naar HR-interventies.

  Na afloop van deze workshop…
 • Kent u de verschillen tussen klantvriendelijk-, klantgericht- en klant gedreven gedrag en het verschil daartussen;
 • Heeft u een eerste stap gemaakt met het in kaart brengen van de 4 dimensies van klantgerichtheid binnen uw eigen organisatie;
 • Bent u bekent met mogelijke HR interventies gericht op het versterken van klantgerichtheid binnen uw eigen organisatie.

Na elke workshop krijgt u de gelegenheid om aan te geven of u interesse heeft in een intervisiesessie met collega-deelnemers (de intervisiesessie is niet in de cursusprijs inbegrepen).

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en de presentaties worden achteraf toegezonden.

Deze workshops dragen bij aan uw actuele kennis
Deze workshops dragen bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over deze thema’s. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de workshop(s) aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Doelgroep
Deelname aan deze workshops is alleen mogelijk voor leidinggevenden en HR-professionals die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Voor leden is de workshop gratis.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Jessica Boonekamp. Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Inschrijven
Let op:
U kunt zich inschrijven op één enkele workshop of tegelijk voor beide workshops. Let wel op dat u de workshops voor uw specifieke doelgroep selecteert! Voor Leidinggevende óf voor HR-Professionals

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

 

 

Aankomende activiteiten

Aarde.jpg

Werkconferentie klimaatimpact financiële sector

 • 28 januari
 • Bijeenkomst
 • Vakkennis
Volmachten.1.jpg

Bijeenkomst Volmachtgevende Verzekeraars

 • 6 februari
 • Bijeenkomst
 • Verzekeringsthema's
Google home klein.jpg

Bijeenkomst Google Home: je nieuwe beste vriend! Herhaald

 • 6 maart
 • Bijeenkomst
 • Trends en innovatie

Cookies

{cookieText}