Data en techniek: experimenteren is beter dan genezen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Data en techniek: experimenteren is beter dan genezen

In de serie Boef de baas (3)

Mede door de inzet van nieuwe technologieën op gebied van criminaliteitsbestrijding kunnen verzekeraars de boef de baas blijven. Veel fraudebestrijders willen wel aan de slag met het integreren van nieuwe oplossingen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Passen nieuwe technologieën binnen de organisatiestrategie? Hoe sluit je nieuwe technologie aan op de bestaande IT-agenda’s en IT-infrastructuur? Kortom: integratie vraagt om draagvlak, ruimte voor onderzoek en experimenten zoals in de vorm van pilots.

Meld je nu aan!

Bestemd voor
Dit webinar staat open voor zowel leden van het Verbond van Verzekeraars als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor strategen en beslissers op het gebied van risicomanagement, veiligheid, fraudebestrijding, data en IT-security, maar ook bestuurders, beleidsbepalers en innovatiemanagers.

Sprekers
Boef de Baas 2021 wordt gehost door dagvoorzitter en journalist Eva de Valk. Zij is gefascineerd door de impact van technologie op onze samenleving. Eerder was De Valk correspondent in Silicon Valley en coördinator van de technologiepagina’s van NRC. Met haar kritische blik zal zij de Boef de Baas-webinars leiden.

In dit webinar presenteert Paul Boskma de Digitale identiteitsoplossing van Mitek Systems die is ontworpen om fraude te voorkomen. Geautomatiseerde gekoppelde en gelaagde technologieën worden gecombineerd met 's werelds beste forensische experts om identiteitsfraude snel op te sporen en klanten sneller en nauwkeuriger te verifiëren.

Alexander van den Wall Bake, Innovation Manager Automation bij Aegon, geeft de laatste stand van zake in de sectorale Innovatie Platform use case: Verzuimfraude detector. Hierin legt hij uit hoe nieuwe zogenaamde Privacy Enhancing Technologies het dubbel claimen van schadegevallen kan voorkomen.

Paul Engelsman, jurist van Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit, presenteert een succesvol voorbeeld van de inzet van gecombineerde data en technologie bij het (inter)nationaal traceren van gestolen auto's. Het terugvinden en terughalen van deze voertuigen biedt verzekeraars een goede gelegenheid tot schadelastbeheersing.

Programma
Aanvang:     14.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Eva de Valk
  • Paul Boskma presenteert de Digitale identiteitsoplossing
  • Verzuimfraude detector door Alexander van den Wall Bake
  • Gecombineerde data en technologie door Paul Engelsman
  • Discussie en vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Dit webinar valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij leden van Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW). Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

Kijk dit webinar en kijk gratis naar het openingswebinar!
Als je je voor dit webinar en/of andere webinars van Boef de Baas aanmeldt, kun je gratis het openingswebinar om 9.45 uur volgen. Je moet je daarvoor wel even apart aanmelden.

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst
- ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale identiteits­verificatie
- weet je hoe privacy vriendelijke technologieën kunnen bijdragen aan schadelastbeheersing
- ken je een concreet voorbeeld van hoe data en moderne technologieën succesvol worden ingezet in de strijd tegen verzekeringscriminaliteit.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-Punt
Vanuit het NIVRE wordt 1 PE-punt aan dit webinar toegekend. Met het bewijs van volledige deelname (PA-certificaat) dat je ontvangt na afloop van het webinar, kan je dit punt zelf aanvragen bij het NIVRE.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Martijn Minkenberg. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

 

 

Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd.
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.