De impact van COVID-19 op het afsluiten van levensverzekeringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De impact van COVID-19 op het afsluiten van levensverzekeringen

Wat weten we wel, wat weten we (nog) niet?

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


COVID-19 houdt de wereld al ruim een jaar in zijn greep. In verschillende landen gaan de cijfers de goede kant op, mede door de vaccinatiecampagne. De samenleving gaat langzaam weer open. Maar sommige ex-patiënten houden blijvende klachten. Wat zijn nu de langetermijneffecten van de ziekte op de gezondheid en de levensverwachting? Moeten levensverzekeraars voorzichtig zijn bij aanvragen van ex-COVID-19-patiënten voor levensverzekeringen? Of valt het allemaal wel mee? Er is inmiddels wel informatie beschikbaar over de aandoening, maar niet over de langetermijneffecten. Wat weten we wel, en wat weten we niet daarover? Je hoort meer in dit webinar.

Meld je nu aan! 

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor Medisch adviseurs, medisch acceptanten, actuarissen, risk managers, beleidsbepalers

Sprekers

 • Renée Martius, manager Leven/Inkomen Verbond van Verzekeraars
 • dr. Deborah Smith, Chief Medical Officer Swiss Re - Europe, Middle East and Africa
 • prof. dr. ir. Michel Vellekoop, hoogleraar Actuarial Science & Mathematical Finance aan de Universiteit van Amsterdam & vicevoorzitter van de Commissie Sterfte Onderzoek van het Koninklijk Actuarieel Genootschap
 • Matthijs Timmermans, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars (moderator)

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur
Een deel van het programma is in het Engels

 • Opening door Renée Martius - Maatschappelijk verantwoorde medische acceptatie
 • Then, now and tomorrow – a frontline perspective of the COVID-19 pandemic door dr. Deborah Smith
 • Prognoses maken tijdens een pandemie: actuariële perspectieven, door prof. dr. ir. Michel Vellekoop
 • Q&A-sessie: beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
 • Afsluiting

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.

Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst heb je
- meer inzicht in wat bekend is over langere termijneffecten van Covid-19 op de gezondheid, en welke aspecten nog bekend zijn
- inzicht in de actuele Prognosetafel van het AG over de impact van COVID-19 op de levensverwachting.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met  Matthijs Timmermans. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.