Skip to Content

Digitale toegankelijkheid: waarom, wat en hoe?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Digitale toegankelijkheid: waarom, wat en hoe?

Straks ook wettelijk verplicht!

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.


Is de website van jouw organisatie wel te gebruiken door mensen met een beperking? Door iemand die blind, dyslectisch of kleurenblind is bijvoorbeeld? Met andere woorden: ben je als organisatie wel digitaal toegankelijk?
En wist je dat een goede digitale toegankelijkheid wettelijk verplicht wordt? Tijdig beginnen met de implementatie blijkt veel efficiënter en goedkoper dan wachten tot het laatste moment!
Tijdens dit webinar gaan we onder meer in op ‘het waarom’ en het belang van digitale toegankelijkheid, de problemen die mensen met een functiebeperking tegen kunnen komen en bespreken we praktijkvoorbeelden van een aantal verzekeraars.

Dit webinar wordt ondersteund door een doventolk.

Als verzekeraar wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van je website. Maar is je website wel te gebruiken door mensen met een beperking? Door iemand die blind, dyslectisch of kleurenblind is bijvoorbeeld? Met andere woorden: ben je als organisatie wel digitaal toegankelijk?

Digitale toegankelijkheid wil zeggen dat iedereen gebruik kan maken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones kunnen bieden. Het belangrijkste voordeel van een digitaal toegankelijke website is dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking, de site kan gebruiken. Dat is niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt een goede zaak. Ook in economisch opzicht is het slim om informatie en diensten (zoals verzekeringen) toegankelijk aan te bieden. En over een tijdje is het zelfs wettelijk verplicht! In juli 2022 gaat namelijk de European Accessibility Act (Europese toegankelijkheidswet) in. Dat betekent dat digitale toegankelijkheidsrichtlijnen in wetgeving wordt vastgelegd voor onder andere aanbieders van e-commerce, zoals verzekeraars. Zij hebben dan nog drie jaar de tijd om deze richtlijnen op de eigen websites toe te passen.

Dat lijkt nog een eind weg, maar de praktijk leert dat het veel efficiënter en goedkoper is tijdig met de implementatie te beginnen. Het Verbond van Verzekeraars besteedt al geruime tijd aandacht aan digitale toegankelijkheid, en in het najaar van 2021 zetten we dit onderwerp weer extra in de spotlights!

Samen met Firm Ground (expert op het gebied van digitale toegankelijkheid) organiseren we op 22 september in de middag een webinar. Daarin maken we de resultaten bekend van een onderzoek naar de toegankelijkheid van een groot aantal websites van verzekeraars. Ook gaan we in op ‘het waarom’ van digitale toegankelijkheid. Tegen welke problemen lopen mensen met een functiebeperking aan als digitale informatie en diensten niet toegankelijk worden gemaakt? Dit doen we aan de hand van voorbeelden van verzekeraars. Ook gaan we in op scope (voor welke digitale diensten en informatie van de organisatie), wetgeving en verplichtingen. Tenslotte gaan we in op de impact op de organisatie en hoe je grip kunt krijgen op (de toegankelijkheid van) digitale diensten en informatie. Als laatste presenteren we een trainingsaanbod voor verzekeraars. Om ook echt zelf werk te kunnen maken van digitale toegankelijkheid biedt Firm Ground speciaal voor leden van het Verbond van Verzekeraars een interessant pakket aan trainingen aan. Voor leden van het Verbond van Verzekeraars geldt er een aantrekkelijke korting op deze trainingen!

Bestemd voor
Omdat digitale toegankelijkheid niet alleen geregeld kan worden door het web-team, de afdeling ICT of de afdelingen communicatie en marketing is het webinar ook zeer relevant voor UX-designers, bestuurders, juristen, compliance-medewerkers, MVO-medewerkers, inkopers en documentbeheerders.
Ook voor financieel adviseurs, volmachten en overige aanbieders e-commerce is dit webinar interessant.

Programma

  • Patricia Swienink, programmamanager Klantbelang & reputatie bij het Verbond van Verzekeraars vertelt waarom het Verbond digitale toegankelijkheid belangrijk vindt en presenteert de resultaten van een onderzoek naar de toegankelijkheid van een groot aantal websites van verzekeraars.
  • Iacobien Riezebosch adviseur, trainer en projectmanager bij Firm Ground, gaat in op ‘het waarom’ van digitale toegankelijkheid. Tegen welke problemen lopen mensen met een functiebeperking aan als digitale informatie en diensten niet toegankelijk worden gemaakt? Dit doet ze aan de hand van voorbeelden van verzekeraars. Ook gaat ze in op scope (voor welke digitale diensten en informatie van de organisatie), wetgeving en verplichtingen. Tenslotte komt de impact op de organisatie aan bod en hoe je grip kunt krijgen op (de toegankelijkheid van) digitale diensten en informatie.
  • Iacobien en Patricia presenteren het trainingsaanbod voor verzekeraars. Om ook echt zelf werk te kunnen maken van digitale toegankelijkheid biedt Firm Ground speciaal voor leden van het Verbond van Verzekeraars een interessant pakket met trainingen aan met een aantrekkelijk ledenvoordeel.

Het webinar start om 15.30 uur en zal ca. 75 minuten duren.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor medewerkers werkzaam bij Adfiz bedragen de deelnamekosten € 49,- (excl. BTW).

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV.
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy.
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst

  • ben je op de hoogte van de aankomende wetgeving over digitale toegankelijkheid;
  • weet je hoe je digitale toegankelijkheid in jouw organisatie op de kaart kunt zetten;
  • waar je op moet letten als je met digitale toegankelijkheid aan de slag gaat.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema.
Indien je een bewijs van deelname (PA-certificaat) wilt ontvangen, dien je bij je profiel bij OnlineSeminar je geboortedatum in te vullen.
Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Patricia Swienink (programmamanager Klantbelang en reputatie). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens het webinar kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream? Let op: onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je de link om deel te kunnen nemen. Na registratie bij OnlineSeminar voor de webinars van het Verbond, kun je voor toekomstige Verbondswebinars van dat account gebruik maken en hoef je je niet opnieuw te registreren.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Let op! Onze aanmeldprocedure is veranderd!
Dit webinar organiseren wij via OnlineSeminar. Voor deelname moet je éénmalig een account aanmaken bij OnlineSeminar.