Diversiteit en inclusie als werkgever

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Diversiteit en inclusie als werkgever

Werving- en selectieproces

Veel bedrijven en organisaties willen meer diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand. De vraag naar ‘divers’ personeel is al langer een ‘hot topic’. Alleen, of het lukt om bedrijven diverser te maken, hangt veelal af van de wervings- en selectieprocedures. Deze bepalen in hoge mate de instroom van nieuw personeel: wie solliciteert en wie wordt dan uiteindelijk aangenomen?
Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de wervings- en selectieprocedures vaak niet voldoende divers en inclusief zijn. Daardoor worden vooral medewerkers aangetrokken waarvan de achtergrond en kenmerken overeenkomen met het profiel van het zittend personeel.
Dit webinar gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om meer diversiteitsbewust en -bestendig te werven en te selecteren. Tijdens het webinar worden inzichten en adviezen gedeeld over het recruitment-proces, vanaf het opstellen van de vacature tot en met selecteren van de uiteindelijke kandidaat. Daarnaast deelt Monique Pennings, Diversity & Inclusion Manager bij NN haar praktijkervaringen ten aanzien van het werving- en selectieproces.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 7 juni a.s., 12.00 uur.


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid of interesse hebben in het onderwerp diversiteit en inclusie.

Sprekers
- Eurydice Janga - beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Verbond
- Hussein Dia - beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf
- Monique Pennings - Diversity & Inclusion manager NN

Programma
Aanvang:     13.30 uur
Duur:           max. 1,5 uur

  • Opening door Eurydice Janga
  • Hoe kunnen werkgevers het werving- en selectieproces meer diversiteitsbewust en diversiteitbestendig invullen? door Hussein Dia
  • Ervaringen vanuit werkgeversperspectief door Monique Pennings
  • Vragen
  • Afsluiting

Kosten
Aan deelname van deze livestream zijn geen kosten verbonden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst
- heb je inzicht in het opmaken van een diversiteitsproof vacature
- weet je waar je als werkgever rekening mee kunt houden bij sollicitatiegesprekken en
- hoe het selectieproces diversiteitsbewuster en -bestendiger kan worden ingevuld.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).