Skip to Content

Een gamechanger: Open Insurance

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Een gamechanger: Open Insurance

Is Open Insurance een game changer? Het wordt in ieder geval aangehaald als de toekomst van verzekeren, waarbij het delen van data centraal staat. Natuurlijk met nadrukkelijke instemming van de consument. Open Insurance biedt de mogelijkheid om de volgende generatie nieuwe datagedreven producten en diensten te ontwikkelen en te distribueren. Verzekeraars delen niet alleen data, maar kunnen ook data consumeren uit andere sectoren zoals de automobielbranche, de energie- en telecomsector. Er is Europese wetgeving in de maak om dit op een verantwoorde wijze te kunnen doen. Het Verbond heeft een verkenning laten uitvoeren en heeft een positie bepaald.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m woensdag 11 mei a.s., 12.00 uur.

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor CEO’s, directieleden distributie, directie schade en leven, eindverantwoordelijken innovatie, managers en medewerkers innovatie, data experts bij verzekeraars en Legal en Compliance.

Sprekers
- Harry van der Zwan, Head of Broker distribution Nationale Nederlanden en lid commissie Distributie, panellid
- Maarten Bakker, Partner INNOPAY
- Emanuel van Praag, lid EC Expert Group European Data Space, hoogleraar financiële technologie Erasmus Rotterdam en Advocaat bij Kennedy Van der Laan
- Coen ter Wal, Strategic Advisor Tech Policy DNB 
- Harold Mahadew, Distribution InsurTech Lead, moderator panel

Programma
Aanvang: 10.00 uur (inloop vanaf 9.30 uur)
Einde:     12.00 uur

  • Opening door Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars
  • Maarten Bakker presenteert het rapport Open Insurance
  • Positie Verbond van Verzekeraars door Harold Mahadew
    pauze
  • Inleiding door Emanuel van Praag
  • Paneldiscussie met Coen ter Wal, Emanuel van Praag, Maarten Bakker en Harry van der Zwan
  • Afsluiting


Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze bijeenkomst valt onder het lidmaatschap.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

Annulering en no-show
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show wordt € 50,- (excl. BTW) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

PA-certificaat
Na deze bijeenkomst weet je wat Open Insurance is, waar de kansen en risico's liggen, welke wetgeving op komst is en hoe je als verzekeraar het delen van dat het beste kan aanpakken.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
Desgewenst kan een bewijs van deelname (PA-certificaat) worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Harold Mahadew. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).