Financiële fitheid medewerkers

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Financiële fitheid medewerkers

De ontwikkelingen in de verzekeringsbranche volgen elkaar razendsnel op. Of het nu gaat om continu verscherpte wet- en regelgeving, technologische innovaties, vergrijzing, het verwerken van steeds meer informatie of (extreme) externe invloeden zoals de huidige COVID-19 pandemie, onze medewerkers móeten meebewegen om te overleven. Zowel van werkgevers als van werknemers wordt een beroep gedaan op hun aanpassingsvermogen en wendbaarheid. Het thema duurzame inzetbaarheid heeft hiermee een vaste plek verworven in het personeelsbeleid.
Een belangrijk thema binnen duurzame inzetbaarheid is de financiële fitheid van de medewerker. Wat betekent financiële fitheid als onderdeel van duurzame inzetbaarheid zoals ouderenbeleid, schuldhulpverlening, recruitment en reorganisaties? Uit onderzoek blijkt dat inzicht en controle over geldzaken leidt tot minder stress bij werknemers en tot minder ziekteverzuim. Deze werknemers kunnen onverwachte financiële tegenvallers makkelijker opvangen. Daarnaast kan inzicht in de financiële situatie bijdragen aan de inzetbaarheid, wendbaarheid en mobiliteit van medewerkers. Financiële fitheid kan bereikt worden door communicatie, inzicht en advies.
In deze livestream worden de mogelijkheden behandeld die je als werkgever in het verzekeringswezen heeft om dit te bereiken.

Meld je nu aan! Inschrijven kan tot en met 15 maart a.s., 12.00 uur


Spreker
Dennis van de Worp is Senior consultant Zorg & Inkomen bij Montae & Partners. Dennis is zowel adviseur duurzame inzetbaarheid als Senior consultant Zorg & Inkomen. Hiermee is hij de gesprekspartner voor bedrijven in het ondersteunen bij hun beleid rond gezondheidsmanagement, de inzetbaarheid van werknemers en het risicomanagement omtrent sociale zekerheid.

Programma
Aanvang:     10:00 uur
Duur:           max. 1 uur

 • Opening door Eurydice Janga – beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden
 • Dennis van de Worp licht toe wat het thema financiële fitheid van medewerkers inhoudt en op welke wijze werkgevers hier aandacht aan kunnen besteden door communicatie, inzicht en advies
 • Vragen
 • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid.

Kosten

 • Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.
 • Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).
  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet u wat de voordelen zijn van financieel fitte medewerkers. En kunt u leidinggevenden en medewerkers helpen om makkelijker over de financiën te praten.

 • Wat financiële fitheid betekent als onderdeel van duurzame inzetbaarheid zoals ouderenbeleid, schuldhulpverlening, recruitment en reorganisaties
 • Dat communiceren over geld een hoge drempel heeft en hoe je dit kunt aanpakken
 • Het aanbieden van financieel-inzichtgesprekken helpt om de fitheid van de medewerkers te vergroten
 • Wat de financiële foto inhoudt en hoe je deze kunt toepassen. 

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. Montae & Partners is één van onze kennispartners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het  Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.
Montae & Partners is één van onze Platformpartners op het terrein van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).