(Geannuleerd) Bijeenkomst Platform Risicodeskundigheid, 20 maart 2020

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

(Geannuleerd) Bijeenkomst Platform Risicodeskundigheid, 20 maart 2020

(Ook voor aansprakelijkheidsverzekeraars)

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.


Register NVVK - Risicomodel Cyber - Meerjarenplan RI&E - PUR Sensibilisatie - Chroom 6

Op vrijdag 20 maart 2020 organiseert het bestuur van het platform Risicodeskundigheid een platformbijeenkomst. Het bestuur van het platform zal de leden nader informeren over de voortgang van het register bij de NVVK en andere bestuurszaken.
De rest van het programma is gericht op de vakinhoud, dit keer grotendeels ingevuld door het netwerk Aansprakelijkheid. Eerst wordt kort de stand van zaken geschetst rond het te ontwikkelen risicomodel cyber. Vervolgens geven Ben Kramer (Achmea) en Chantal van Aken (Ministerie van SZW) een toelichting op het Meerjarenplan verbetering naleving RI&E. Niels Flach (Zurich) gaat in op de gevolgen en aansprakelijkheids­aspecten van PUR Sensibilisatie. Na de pauze houdt Jos Hoedemakers (Allianz) een inleiding over de effecten van Chroom 6. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan.
De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Netwerkvergaderingen
Voorafgaand aan de themamiddag worden er van 11.00 tot 13 .00 uur vergaderingen georganiseerd voor de netwerken Brand en Mobiliteit &Transport.

Meld je nu aan!

Programma
13.00 – 13.30 uur            Inloop (ontvangst met koffie en thee)
13.30 – 13.35 uur            Opening en mededelingen van het bestuur door de voorzitter
                                        Mirelle van Gemert
13.35 – 13.50 uur            Voortgang Risicomodel Cyber
13.50 – 14.35 uur            Meerjarenplan verbetering naleving RI&E, door Ben Kramer (Achmea)
                                        en Chantal van Aken (Ministerie van SZW)
14.35 – 15.20 uur            PUR Sensibilisatie, door Niels Flach (Zurich)
15.20 – 15.45 uur            Pauze
15.45 – 16.30 uur            Risico’s van Chroom 6, door Jos Hoedemakers (Allianz)
16.30 - 17.30 uur             Afsluiting en netwerkborrel

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bedoeld voor de leden van het platform Risicodeskundigheid en acceptanten aansprakelijkheidsverzekeringen, aangesloten bij het Verbond.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.

Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je o.a. op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het terrein van:

  • Het register RRP van de NVVK;
  • Het risicomodel cyber;
  • Het meerjarenplan verbetering naleving RI&E;
  • De effecten en mogelijke gevolgen voor aansprakelijkheid van PUR Sensibilisatie;
  • De effecten en mogelijke gevolgen voor aansprakelijkheid van Chroom 6.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen bij het Verbond van Verzekeraars is beperkt. Wij kunnen daarom helaas niet iedere bezoeker een parkeerplek garanderen. Het Verbondsgebouw is echter uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar; het ligt naast NS-station Den Haag Mariahoeve waar ook tram (lijn 6) en bus (lijn 24) stoppen.
Als de parkeergarage vol is, kun je uiteraard ook proberen om in de omgeving van het Verbondsgebouw een plekje te vinden. Wij raden echter aan om zoveel als mogelijk van het OV gebruik te maken.
Houd in ieder geval rekening met extra reis- en parkeertijd.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marko van Leeuwen (beleidsadviseur sector Schade). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).