(Geannuleerd) Regionale voorjaarsbijeenkomsten Platform Onderlinge Verzekeraars (POV)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

(Geannuleerd) Regionale voorjaarsbijeenkomsten Platform Onderlinge Verzekeraars (POV)

Deze bijeenkomst gaat niet door en wordt verplaatst naar een andere datum.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie hierover.

 

Het Platform Onderlinge Verzekeraars nodigt directieleden, bestuurders en RvC-leden van onderlinge en coöperatieve verzekeraars van harte uit voor één van de regionale voorjaarsbijeenkomsten die op 12 en 17 maart 2020 plaatsvinden (respectievelijk in Meppel en in Zeist).

De regionale voorjaarsbijeenkomsten zijn een jaarlijkse, goedbezochte traditie. Dit keer kun je kennis maken met de nieuwe Verbondsdirecteur Geeke Feiter-van Heuvelen, die het POV in portefeuille heeft. Chris van Toor geeft vervolgens een update over de POV-dossiers. Harold Mahadew, beleidsadviseur distributie, vertelt over het belang van innovatie vanuit het oogpunt van de toezichthouder, met een focus op continuïteit en risicogebaseerdheid. Dr. Maartje van Putten (directeur van het Nationaal Contactpunt OESO Richtlijnen), Thijs van Brussel (programmaleider bij PAX for peace), Babs Dijkshoorn (manager sustainability NN Group) en Boy Slijp (beleidsadviseur Duurzaamheid bij het Verbond) geven een toelichting over de basis van het IMVO-convenant (de OESO-richtlijnen). Als laatste zullen Seada van den Herik (bijeenkomst Meppel) en Axel de Boer (bijeenkomst Zeist) de lessen van de Tegader-pilot met je delen én je vertellen over de plannen voor Tegader 2020. Janet Bloks van DLE zal ook een ervaring met je delen. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Na afloop van de bijeenkomst wordt je een diner aangeboden en is er alle ruimte voor het onderhouden van de (informele) contacten.

Meld je nu aan!

Doelstelling
De Voorjaarsbijeenkomsten hebben als doel je, vanuit onderling perspectief, te informeren over de ontwikkelingen binnen de sector en de werkzaamheden van het Verbond.

Programma
16:00           Ontvangst
16:30           Kennismaking met Geeke Feiter-van Heuvelen
                    Update POV-activiteiten, Chris van Toor, manager POV
16:50           Het belang van innoveren voor een onderlinge:
                    Harold Mahadew, beleidsadviseur distributie Verbond van Verzekeraars
17:20           Het IMVO convenant:
                    Dr. Maartje van Putten, directeur van het Nationaal Contactpunt OESO Richtlijnen;
                    Thijs van Brussel, programmaleider bij PAX for peace;
                    Babs Dijkshoorn, manager sustainability NN Group;
                    Boy Slijp, beleidsadviseur duurzaamheid Verbond van Verzekeraars
17:50           Pauze
18:10           Taskforce Promotie: Tegader 2020
                    - Seada van den Herik, voorzitter taskforce Promotie (Meppel)
                    - Axel de Boer, lid taskforce Promotie (Zeist)
                    Ervaringsverslag door Janet Bloks (DLE)
18:30           Diner
21:00           Einde

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is exclusief bestemd voor directieleden, leden van het bestuur en RvC van onderlinge en coöperatieve verzekeraars, lid van het Verbond van Verzekeraars.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Deelnemers kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 95,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten en kosten i.v.m. het diner in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

  • Verwachtingen voor 2020 en stand van zaken POV-dossiers;
  • Belang van innovatie bezien vanuit de toezichthouder;
  • Het IMVO-convenant;
  • Plannen Tegader 2020.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Chris van Toor (manager POV). Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.