Gevaren en gevolgen van wateraccumulatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Gevaren en gevolgen van wateraccumulatie

Drieluik over daken (1)

In deel 1 van een drieluik nemen wij je deze keer samen met EMN, onderdeel van CED, mee in de gevaren en gevolgen van wateraccumulatie.
Zo'n 15 tot 20 keer per jaar leidt wateraccumulatie tot een dakinstorting. Een heftige gebeurtenis, die op het netvlies gebrand staat. Wateraccumulatie is een opeenhoping van water op het dak. Dit kan worden veroorzaakt door heftige regenval, plassen, een stagnerende afvoer van het regenwater, maar ook door achterstallig onderhoud of door het ontbreken dan wel willekeurig plaatsen van noodoverlopen. Door het water ontstaat een hogere dakbelasting, waardoor het dak kan doorbuigen en zelfs kan instorten. Het aantal regenbuien, waarbij in korte tijd veel neerslag valt, neem toe in Nederland. Wat betekent dit uit preventie oogpunt?
Dit is deel 1 in een drieluik over daken. De onderwerpen groene daken en (dakbelasting van) zonnepanelen volgen in mei en juni.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 14 april a.s., 12.00 uur.


Sprekers
Joep Delissen, expert bij EMN (onderdeel van onze partner CED) neemt ons mee in de preventie van wateraccumulatie op platte daken. Waar kan jij als risicodeskundige op letten bij een inspectie en hoe krijg je een goede indruk van de dakconstructie en dakbelasting?
Berry Looijen, technisch specialist Agro bij Achmea, in die hoedanigheid lid van de Technische Commissie Schadepreventie (TCSP), leidt de bijeenkomst.
Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen; deze zullen tijdens de Q&A worden beantwoord. Heb je nu al vragen? Stuur ze dan naar Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Zij modereert de chat.

Programma
Aanvang:     15.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Bert Veurink, gespreksleider
  • Preventie van wateraccumulatie platte daken door Joep Delissen
  • Q&A-sessie: beantwoording door de inleiders van de via de chat gestelde vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor schade-experts en risicodeskundigen.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV.


Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst heeft u kennisgenomen van de gevaren en gevolgen van water­accumulatie op platte daken.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

PE-punten
Vanuit NIVRE wordt 1 PE-punt aan deze bijeenkomst toegekend. Als je ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun je dit bij je aanmelding aangeven.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met  Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring 
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).

Partnership
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. CED is één van onze expertpartners.

Mede mogelijk gemaakt door EMN, onderdeel van