HR-cursus 'Alles wat je moet weten over bedrijfseconomische redenen & reorganisaties'

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

HR-cursus 'Alles wat je moet weten over bedrijfseconomische redenen & reorganisaties'

Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars & niet-leden 

Kosten: voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 250,- excl. BTW. Wanneer u zich als lid uiterlijk 21 december 2018 inschrijft, geldt een early-bird tarief van € 175,- excl. BTW. 

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 350,- excl. BTW. Wanneer u zich uiterlijk 21 december 2018 inschrijft, geldt een early-bird tarief van € 275,- excl. BTW.

Op dinsdag 15 januari wordt u, in deze interactieve cursus, volledig bijgepraat over de arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties, het (al dan niet) overeenkomen van een sociaal plan (met de vakbonden) en (ontslag wegens) andere bedrijfseconomische redenen. Een reorganisatie is voor werkgevers, management en werknemers een complexe en gevoelige aangelegenheid. In een tijd van technologische ontwikkelingen die impact hebben op de dienstverlening van verzekeraars en consolidaties die in de sector plaatsvinden wordt tijdens deze cursus stilgestaan bij de wijze waarop werkgevers in arbeidsrechtelijke zin hiermee om kunnen gaan. Het is van essentieel belang dat processen die leiden tot afspiegeling, herplaatsing, omscholing, verhuizing of gedwongen ontslag van werknemers op een correcte wijze worden uitgevoerd. 

Onder bedrijfseconomische redenen wordt verstaan:

 • de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • werkvermindering;
 • organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering;
 • (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • vervallen van een loonkostensubsidie. 

Aan de hand van wet- & regelgeving en de actuele stand van zaken in de jurisprudentie wordt u wegwijs gemaakt in de do’s & don’ts over reorganisaties, sociale plannen en andere bedrijfseconomische redenen. Ook krijgt u informatie over de mogelijke ontslagprocedures en het afspiegelingsbeginsel. U kunt vooraf vragen insturen aan Eurydice Janga.

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor leden van het Verbond & niet-leden. Deze cursus is in het bijzonder relevant voor directie, P&O/HR- medewerkers en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid (waaronder aanname- en ontslagbeleid). 

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en uw profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd. 

Programma (1 dagdeel)
12:30 uur     Ontvangst met koffie, thee en versnapering
13:00 uur     Reorganisaties, sociaal plan en bedrijfseconomische redenen
14:30 uur     Pauze
14:45 uur     Vervolg reorganisaties, sociaal plan en bedrijfseconomische redenen
16:30 uur     Afsluiting en borrel

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze cursus gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de cursus en de presentaties worden achteraf toegezonden. 

Deze cursus draagt bij aan uw actuele kennis

Na deze cursus …

 • weet u als werkgever waar u rekening mee moet houden bij reorganisaties;
 • weet u als werkgever welke afweging u moet maken bij het (al dan niet) overeenkomen van een sociaal plan;
 • weet u welke rol de OR/vakbond al dan niet heeft;
 • weet u hoe u boventalligheid bepaalt;
 • weet u welke bedrijfseconomische omstandigheden er zijn en hoe u daar vanuit arbeidsrechtelijk perspectief mee om kunt gaan;
 • krijgt u inzicht in de eisen die gelden voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
 • weet u hoe u het afspiegelingsbeginsel moet toepassen;
 • bent u op de hoogte van de actuele stand van zaken in de jurisprudentie ten aanzien van deze onderwerpen.

Deze cursus draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de cursus aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

Spreker
De cursus wordt gegeven door Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Boontje advocaten. Pascal is na zijn rechtenstudie als Universitair docent verbonden gebleven aan de Erasmus Universiteit waar hij in 2012 is gepromoveerd op het onderwerp ‘de ontbinding van de arbeidsovereenkomst’. Pascal adviseert werknemers en werkgevers over het arbeidsrecht in brede zin en heeft met name veel ervaring in (o.a.) de financiële dienstverlening. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 250,- excl. BTW. Wanneer u zich als lid uiterlijk 21 december 2018 inschrijft, geldt een early-bird tarief van € 175,- excl. BTW. 

Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 350,- excl. BTW. Wanneer u zich uiterlijk 21 december 2018 inschrijft, geldt een early-bird tarief van € 275,- excl. BTW.

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Eurydice Janga. U kunt uw vragen gerelateerd aan het onderwerp van de cursus vooraf mailen naar mevrouw Janga. Wij proberen uw vraag dan mee te nemen in het programma.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Plaatje%20van%20ACIS[1].jpg
image-2018-10-22.jpg

ALV agenda met bijlagen en afscheid Leo De Boer

 • 19 december
 • Bijeenkomst
 • Verzekeringsthema's
Logo Nyenrode schilt.jpg

Cookies

{cookieText}