Marktbijeenkomst Nieuw rapport Kansenstelsel WGA-ERD 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Marktbijeenkomst Nieuw rapport Kansenstelsel WGA-ERD 2019

Bestemd voor: leden Verbond & niet-leden
Kosten: gratis voor leden en €99,- (ex. btw) voor niet-leden 

Op dinsdag 9 april a.s. organiseert het Verbond een marktbijeenkomst die geheel gewijd is aan het nieuwe rapport ‘Kansenstelsel WGA-ERD 2019’. Het rapport wordt inhoudelijk toegelicht en er is uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen. 

Verzekeraars kunnen het WGA-risico voor vast en flexibel personeel verzekeren wanneer zij in staat worden gesteld om een goede inschatting te maken van het risico. Er moeten dan goede gegevens beschikbaar zijn op basis waarvan verzekeraars een risico-inschatting kunnen maken en daarmee een premie kunnen bepalen. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars krijgt jaarlijks een geanonimiseerde dataset van het UWV. Voor verzekeraars is dit van belang voor hun risicomodellen. Het nieuwe rapport ‘Kansenstelsel WGA-ERD 2019’ geeft een update van het in 2014 gepubliceerde kansenstelsel. Dit rapport is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen het CVS en de werkgroep WGA-ERD. Het staat verzekeraars geheel vrij om al dan niet gebruik te maken van dit rapport. Het kansenstelsel is ontwikkeld voor de WGA-ERD en is nadrukkelijk niet bedoeld voor andere WIA-producten en/of reserveringsdoeleinden. 

Doelstelling
Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het nieuwe rapport ‘Kansenstelsel WGA-ERD 2019’. Met de uitkomsten van dit rapport bent u als verzekeraar beter in staat om het WGA-risico voor vast en flexibel personeel in te schatten.

Programma
10.00 uur   Ontvangst
10.15 uur    Opening door Verbond van Verzekeraar
10.30 uur   Toelichting rapport ‘Kansenstelsel WGA-ERD 2019’ – deel 1
11.15 uur    Pauze
11.30 uur   Toelichting rapport ‘Kansenstelsel WGA-ERD 2019’ – deel 2
12.15 uur   Samenvatting en afsluiting door een expert uit de sector
12.30 uur   Einde

Voor deelname is geen specifieke kennis of ervaring vereist en voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden de presentaties achteraf toegezonden.  

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is toegankelijk voor leden van het Verbond van Verzekeraars en andere arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Deelname is vooral interessant voor actuarissen en beleidsmakers van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. 

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en het profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname de volgende kosten verbonden: € 99,00 (excl. BTW)

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show

Leden
Leden van het Verbond van Verzekeraars kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden. 

Betalende bezoekers
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving, maar uiterlijk tot 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst:

  • bent u geïnformeerd over het nieuwe rapport ‘Kansenstelsel WGA-ERD 2019’;
  • bent u beter in staat om het WGA-risico voor vast en flexibel personeel in te schatten.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Antoine Reijnders (beleidsadviseur Inkomen). Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).