IMVO - Workshop UN Guiding Principles Reporting Framework

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

IMVO - Workshop UN Guiding Principles Reporting Framework

Deze bijeenkomst is vol! U kunt zich hier niet meer voor inschrijven.
Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden, stuur dan een mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl

In samenwerking met een aantal andere partijen organiseert de IMVO-werkgroep van het Verbond op donderdag 19 september de workshop UN Guiding Principles Reporting Framework

Het Guiding Principles Reporting Framework van de Verenigde Naties bevat algemene richtlijnen voor bedrijven om verslag te doen van hoe zij mensenrechten naleven.

Tijdens deze workshop wordt uitgelegd hoe je als verzekeraar het UNGP framework kunt integreren in je (duurzame) verslaglegging.

Op grond van het vorig jaar afgesloten IMVO-convenant dienen verzekeraars hun eigen beleggingsbeleid te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Het convenant, in juli 2018 ondertekend met een looptijd van vijf jaar, is bindend voor alle leden van het Verbond. In het convenant zijn afspraken gemaakt dat verzekeraars beleid opstellen op ESG (Environmental, Social and Governance)-risico’s. Het UNGP Reporting Framework is een internationaal erkende methode om te ondersteunen bij mensenrechtenrisico’s.

De workshop wordt gehouden bij het Ministerie van Financiën. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en vol = vol. Meld je daarom snel aan!

Let op: de voertaal tijdens deze workshop is Engels.

Programma
09:00-09:15      Welcome by the chairman of ICSR working group: Peter Ras (Oxfam Novib)09:20-09:30                 Opening by chairman: Wim Bartels (Partner Corporate Reporting at KPMG)09:30-10:30                 Keynote speaker: Mairead Keigher (Advisor Business and Human Rights at Swift)
10:30-11:00        Presentation Herma van der Laarse (Sustainability Reporting Specialist at
                           ABN AMRO)
11:00-11:15         Short break
11:15-11:45         Presentation (tbd)
11:45-12:30        Panel discussion
12:30-13:00        Lunch

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond en is bestemd voor medewerkers werkzaam op beleggingsafdeling (vermogensbeheerders/asset managers) en/of die zich bezighouden met duurzaamheid/sustainability.

Kosten
Aan deelname aan deze workshop zijn geen kosten verbonden.

Voorbereiding
Voor deelname aan de bijeenkomst is het prettig als u vooraf kennis neemt van het IMVO-convenant verzekeringssector.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Boy Slijp (beleidsadviseur Duurzaamheid).   

Let op! U kunt zich uiterlijk aanmelden tot 10 september a.s. en eerder vol=vol!

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).