Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

It's electric! Preventiemiddag 2018

Elektra, het onderwerp verveelt nooit. Dit jaar staat de Preventiemiddag dan ook geheel in het teken van elektra en zitten we – heel toepasselijk – in Fort de Batterijen!. We benaderen het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken. De praktijk staat hierbij centraal. Zo bekijken we regelapparatuur in stallen, specifiek: wat zijn de gevolgen bij uitval van de regelapparatuur. Tevens wordt bliksembeveiliging besproken: overspanning, inductie en alarmering. Als laatste kan natuurlijk de nieuwe controlemethodiek NTA 8220 niet ontbreken.

Na afloop van de bijeenkomst is er ruim de mogelijkheid om informeel bij te praten.

Doelstelling
De Preventiemiddag heeft als doel te informeren, het centrale thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten en praktische handvatten te bieden aan schade-experts en risicodeskundigen.

Programma
14:30      Inloop
15:00      Welkom – Jurjen Burghgraef (Burghgraef, Van Tiel & Partners én lid Technische 
               Commissie Schadepreventie)
15:15      Gevolgen uitval regelapparatuur in stallen – Ronald Oskam (Schade-expert bij
               Lengkeek)
16:00      Pauze
16:15      Overspanning, inductie, alarmering – Michiel Hartmann (directeur 
               Schaap Bliksembeveiliging)
17:00      Nieuwe elektra keurmethode NTA 8220 – Wilko Lettink (adviseur Arepa Inspexx)
17:45      Wrap up & afsluiting – Jurjen Burghgraef
18:00      Broodje

Het betreft hier een verdiepende bijeenkomst, waarvoor geen specifieke kennis of ervaring vereist is; affiniteit met schadepreventie, in bijzonder met betrekking tot elektra, is echter gewenst. Voor deze bijeenkomst gelden gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst en indien beschikbaar worden eventuele presentaties achteraf toegezonden. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst is bestemd voor schade-experts en risicodeskundigen, alsook geïnteresseerden in schadepreventie, werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden is een beperkt aantal plaatsen voor externen beschikbaar. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Omdat het hier een verdiepingsbijeenkomst betreft zijn voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars aan deelname de volgende kosten verbonden: € 49,= (vrijgesteld van BTW).
De kosten voor deelnemers niet werkzaam bij een lid van het Verbond bedragen € 249,= (vrijgesteld van BTW).

- Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV 
   van toepassing. Door inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden 
   van Dienstverlening Verbond BV
- Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
- Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
- Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

PE-punten
Vanuit het NIVRE worden 3 PE-punten aan deze bijeenkomst toegekend. Als u er verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun u dit bij uw aanmelding aangeven.

Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van:

  • De gevolgen van de uitval van regelapparatuur in stallen;
  • Bliksembeveiliging;
  • NTA 8220.


Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.