Ledenevent “Middellange termijnplan 2019-2021” + ALV

}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Ledenevent “Middellange termijnplan 2019-2021” + ALV

Vernieuwingen als big data, internet of things en artificial intelligence zorgen voor grote transities in onze sector. Het heeft impact op het gedrag van klanten en op individuele verzekeraars. Het heeft ook invloed op hoe de samenleving functioneert. De economie, arbeidsmarkt, consumentengedrag, mobiliteit, media en de (internationale) politieke omgeving; alles is in verandering. We spelen als sector hierop in door als kennispartner op te treden bij maatschappelijke thema’s als arbeidsmarkt, pensioen en veiligheid.

Deze ontwikkelingen zijn ook van invloed op het Verbond van Verzekeraars. Belangrijk is dat we met elkaar bepalen wat de invloed van deze ontwikkelingen is voor de vereniging op de middellange termijn. In 2016-2018 hebben we met ons MLT de blik naar buiten gericht en gaven we de maatschappelijke focus verder vorm. Houden we deze koers aan of gaan we de focus verleggen?

Dit staat centraal tijdens het ledenevent 2018 op woensdagmiddag 20 juni op de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). Tijdens het ledenevent willen we met u in discussie over de maatschappelijke, politieke, economische en technologische ontwikkelingen die de agenda van het Verbond moeten bepalen.

Waar vroeger beroemde schepen als het stoomschip Rotterdam werden gebouwd, biedt RDM nu plaats aan innovatieve bedrijven, onderwijs en onderzoek. In deze inspirerende omgeving zijn we, net als voorgaande jaren, met de leden onder elkaar. De input uit het ledenevent wordt meegenomen in het middellange termijnplan 2019-2021 dat door de Algemene Ledenvergadering in december wordt vastgesteld.

Het ledenevent is bestemd voor directieleden, bestuurders en degenen die betrokken zijn bij visie- en strategieontwikkeling. Voorafgaand aan het ledenevent vindt de voorjaars-ALV plaats. Ook dit jaar wordt het ledenevent afgesloten met een gezellig en informeel samenzijn vanaf 18.00 uur.

Zet woensdagmiddag 20 juni vast in uw agenda. Aanmelden is nu nog niet mogelijk. Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging.

Cookies

{cookieText}