}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Ledenevent 'Nieuwe wegen' + ALV

Voorafgaand aan het ledenevent vindt de voorjaars-ALV plaats.
Klik hier om de agenda met bijlagen te downloaden. Hiervoor moet u zijn ingelogd.

Samen bepalen we wat de koers voor de sector voor de komende jaren moet zijn 

Bestemd voor: exclusief voor leden van het Verbond van Verzekeraars 

Het Verbond van Verzekeraars signaleert fundamentele veranderingen, zowel binnen als buiten de financiële sector, die de sector en u, onze leden, raken. Tijdens het Ledenevent willen we met u de impact van deze veranderingen beoordelen om een koers te bepalen voor de komende drie jaar. 

We hebben het gevoel dat we nieuwe wegen moeten inslaan en anders en intensiever met elkaar en andere partijen moeten samenwerken. Wij zien onder andere versnelde technologische vernieuwing, branchevervaging door nieuwe business modellen, de opkomst van nieuwe spelers en ecosystemen, polarisering en verharding in de samenleving, nieuwe risico’s (cyber/klimaat) en een toenemende roep om betrouwbaarheid en transparantie.
Dit roept vragen op over de positionering van onze sector, de wijze waarop wij solidariteit kunnen blijven organiseren, de manier waarop we onze klanten bejegenen en nieuwe risico’s afdekken.
Daarover willen we graag met u in gesprek. 

Het huidige middellange termijnplan ‘Maatschappelijk & Ondernemend’ dat we in 2016 hebben vastgesteld loopt eind dit jaar af. Het Ledenevent ‘Nieuwe Wegen’ staat daarom geheel in het teken van onze strategische koersbepaling voor ons nieuwe Middellange Termijnplan (2019-2021). 

Net als voorgaande jaren zijn we met de leden onder elkaar. De afgelopen maanden heeft een strategiewerkgroep bestaande uit leden en enkele Verbondsmedewerkers gewerkt aan een discussiepaper. De strategiewerkgroep zal tijdens het Ledenevent een presentatie geven die het vertrekpunt vormt voor de discussie die in deelsessies wordt gevoerd, zodat er voor iedereen ruim de gelegenheid is om haar/zijn stem te laten horen. 

In dialoog over de toekomst vraagt om inspiratie en co-creatie. We laten ons daarom inspireren door te gast te zijn bij de RDM Rotterdam en de bijbehorende RDM Innovation Dock. Hier werken bedrijven, studenten en onderzoekers samen aan technische projecten die bijdragen aan innovatie in de Rotterdamse haven. 

Voorafgaand aan het Ledenevent vindt de voorjaars-ALV plaats. Ook dit jaar wordt het Ledenevent afgesloten met een gezellig en informeel samenzijn.

Meld u gelijk aan! 

Doelgroep
Deze bijeenkomst is exclusief toegankelijk voor leden van het Verbond van Verzerkaars en bestemd voor directieleden, bestuurders en degenen die betrokken zijn bij visie- en strategieontwikkeling. 

Globaal programma
13:00 uur      Ontvangst ALV met koffie/thee
13:30 uur      ALV
14:00 uur      Ontvangst Ledenevent
14:30 uur      Ledenevent
18:15 uur      Afsluiting ledenevent en aanvang BBQ 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Annemieke van Kaam (directiesecretaris).   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Aarde.jpg

Werkconferentie klimaatimpact financiële sector

  • 28 januari
  • Bijeenkomst
  • Vakkennis
Volmachten.1.jpg

Bijeenkomst Volmachtgevende Verzekeraars

  • 6 februari
  • Bijeenkomst
  • Verzekeringsthema's
Google home klein.jpg

Bijeenkomst Google Home: je nieuwe beste vriend! Herhaald

  • 6 maart
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie

Cookies

{cookieText}