}
Op deze pagina is content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Ledenevent 'We moeten het wel verdienen!' + ALV

Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan het Ledenevent vindt de voorjaars-ALV plaats.
Klik hier om de agenda met bijlagen te downloaden!
Hiervoor moet u zijn ingelogd.

Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen en dilemma’s voor de sector? En hoe gaan we daar concreet mee om?

De financiële crisis en het woekerpolisdossier hebben onmiskenbaar een grote impact gehad op de verzekeringssector. Het dwingt tot overwegend naar binnen gerichte activiteiten rond reputatieherstel, kostenreductie, omgaan met toenemende regelgeving, Solvency 2. Maar ondertussen verandert de omgeving van de sector drastisch, met name door de toenemende digitalisering en een samenleving die op drift lijkt geraakt door een toenemende onvrede en onzekerheid van burgers. In deze omgeving wil de verzekeringssector ook zelf meer naar buiten treden, samenwerking zoeken en bijdragen aan de oplossing van nieuwe maatschappelijke vragen. Niet voor niets heeft het Verbond in 2016 het middellange beleidskader de kernwoorden ‘maatschappelijk en ondernemend’ meegegeven. 

De ‘maatschappelijke uitdaging’ biedt een kans: door in te spelen op maatschappelijke behoeften van de toekomst ontstaan niet alleen nieuwe of andere verdienmodellen, maar worden die de sector ook meer gegund. Door meer samenwerking te zoeken met maatschappelijke partijen, ontstaan kruisbestuiving en kostenvoordelen. Naarmate de onzekerheid bij burgers en bedrijven toeneemt, groeit ook de behoefte aan methodes hoe hier mee om te gaan. Al deze ontwikkelingen komen door de technologische ontwikkelingen in een enorme versnelling. 

Wat zijn de maatschappelijke uitdagingen en dilemma’s voor de sector en hoe gaan we daar concreet mee om? Dat is het thema van het Ledenevent op 15 juni. We laten ons inspireren, niet alleen door onze klanten, maar ook door een aantal deskundige buitenstaanders die vanuit hun eigen discipline hun opvatting geven over onze maatschappelijke rol. Na korte, inspirerende inleidingen van Jacqueline Cramer (hoogleraar duurzame innovatie Universiteit Utrecht en oud-minister VROM), Carlien Roodink (Finance & Fintech-expert) en IJmert Muilwijk (sociaal ondernemer en voormalig voorzitter CNV-Jong), onder leiding van Ronald Jeurissen (hoogleraar bedrijfsethiek Nyenrode Business Universiteit), gaan we op een creatieve manier met elkaar in kleine groepen in gesprek over hoe wij onze maatschappelijke rol zelf zien en hoe we daarmee nu en in de toekomst om willen gaan. Met dit event willen we vanuit enthousiasme en betrokkenheid van de leden nieuwe impulsen krijgen voor het verder uitbouwen van het maatschappelijk profiel van de sector. En zodanig, dat we er wel wat aan verdienen! 

Voorafgaand aan het Ledenevent vindt de voorjaars-ALV plaats.
In aansluiting op het event wordt u van harte uitgenodigd voor een gezellig en informeel samenzijn, waarbij u een BBQ-buffet wordt aangeboden. 

Bestemd voor
Het ledenevent en de ALV zijn bestemd voor directieleden, bestuurders van bij het Verbond aangesloten maatschappijen. Ook degenen die betrokken zijn bij visie- en strategieontwikkeling zijn van harte welkom bij het event. 

Programma
10.45 uur      - Inloop en ontvangst ALV
11.15 uur       - ALV
12.00 uur      - Lunch + inloop/ontvangst Ledenevent
13.00 uur      - Ledenevent
±17.00 uur    - Aanvang informeel samenzijn en BBQ 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Willem Terwisscha (directiesecretaris).    

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

Business meeting (groot).jpg

InsurTech Roundtable

  • 31 oktober
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie
Ledenevent 2017.jpg
Vergadering (klein).jpg

Cookies

{cookieText}