Skip to Content

Duurzame inzetbaarheid (2)

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Duurzame inzetbaarheid (2)

Deel 2. Inzichten pilot in de verzekeringssector

In 2019 hebben het Verbond van Verzekeraars, FNV Finance, CNV Vakmensen en de De Unie samen de Sociale Agenda gepubliceerd. De Sociale Agenda ‘Samen op weg naar brede inzetbaarheid’ geeft richting aan relevante actuele thema’s voor de sector. Door corona kon het fysieke event geen doorgang vinden. Er is een online programmareeks gemaakt waarbij relevante thema’s van de Sociale Agenda aan bod komen.

In deel 2 geven Wiebo Walstra van Implicit en Martin Patist HR-manager van Univé een toelichting op de pilot Duurzame Inzetbaarheid waaraan Univé heeft deelgenomen. In het kader van duurzame inzetbaarheid in de verzekeringssector heeft er in 2019-2020 een pilot plaatsgevonden.

De arbeidsmarkt is enorm in beweging. Dat was al voor corona. Door corona zijn de digitale ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Banen die nu beschikbaar zijn, bestaan mogelijk over vijf jaar niet meer. En, banen die over vijf jaar nog bestaan, vereisen andere vaardigheden en competenties van medewerkers. Door medewerkers aan te moedigen in beweging te komen, nemen zij zelf regie over hun loopbaan en zijn ze voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Tijdens de pilot zijn veel inzichten opgedaan over duurzame inzetbaarheid binnen de verzekeringssector. Wiebo Walstra en Marten Patist geven een toelichting op de pilot en de doelstellingen en delen de inzichten die zij tijdens de pilot hebben opgedaan.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 4 februari a.s., 10.00 uur.

Programma
Aanvang:     14 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening
  • Op basis van de pilot en de daaruit ontstaande inzichten word je bijgepraat over duurzame inzetbaarheid in de verzekeringssector door Wiebo Walstra (directeur Implicit) en Marten Patist (Univé)
  • Vragen uit de chat
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je welke inzichten en valkuilen er zijn ten aanzien van duurzame inzetbaarheid in de verzekeringssector.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).