Livestream: HR Expertsessie 'De arbeidsongeschikte medewerker'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: HR Expertsessie 'De arbeidsongeschikte medewerker'

Deze livestream is bestemd voor: zowel leden als overige geïnteresseerden

Onze 4e HR Expertsessie is een cursus met medewerking van Boontje Advocaten. Dit keer is het thema de arbeidsongeschikte medewerker.

 • Welke verplichtingen heb je als werkgever?
 • Hoe kun je die verplichtingen het beste invullen, ook in tijden van Corona?
 • Wat te doen bij meningsverschil over de re-integratie?
 • Hoe kun je een arbeidsongeschikte medewerker het beste begeleiden?
 • Wat is de rol van de bedrijfsarts?

Pascal Kruit (Boontje advocaten) gaat op onder meer deze vragen in tijdens deze livestream en behandelt relevante wetgeving, jurisprudentie en voorbeelden uit de praktijk.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m 14 september a.s., 12.00 uur.

In onze 4e HR-Expertsessie (een cursus via livestream) gaan we in op de juridische actualiteit rondom de thema’s verzuimaanpak en re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker.

Welke verplichtingen heb je als werkgever bij het begeleiden van een arbeidsongeschikte medewerker en hoe kun je u dat het beste invullen in tijden van corona? Wat kun je het beste doen als je een meningsverschil met de werknemer hebt over de invulling van de re-integratie en wat is de rol van de bedrijfsarts?
Op basis van de Wet Verbetering Poortwachter hebben zowel werkgevers als werknemers verschillende rechten en verplichtingen. Ten tijde van corona zijn de uitdagingen om arbeidsongeschikte medewerkers te begeleiden mogelijk nog groter geworden.
Aan de hand van de wettelijke regels, voorbeelden uit de praktijk en de jurisprudentie wordt stil gestaan bij onderwerpen als passende arbeid, re-integratieverplichtingen, de loondoorbetalingsverplichting en hoe je een loonsanctie kunt voorkomen. Je hoort hier de do’s & don'ts bij het begeleiden van arbeidsongeschikte medewerkers!

Doelstelling
Je wordt bijgepraat over de omgang met arbeidsongeschikte medewerkers en waar je rekening mee moet houden, zeker in tijden van corona. Aan de hand van actuele arbeidsrechtelijke regels en jurisprudentie worden de do’s and don'ts besproken die werkgevers toe kunnen passen. Na deze cursus weet je welke stappen je kunt nemen als je een arbeidsongeschikte medewerker hebt en hoe je deze het beste kunt begeleiden.
Aan de hand van wet- & regelgeving worden praktische handvatten gegeven voor de toepassing van de actuele arbeidsrechtelijke en de spelregels toegelicht.

Spreker
De cursus wordt gegeven door Pascal Kruit, arbeidsrechtadvocaat en partner bij Boontje Advocaten. Pascal is na zijn rechtenstudie als universitair docent verbonden gebleven aan de Erasmus Universiteit waar hij in 2012 is gepromoveerd op het onderwerp ‘De ontbinding van de arbeidsovereenkomst’. Pascal adviseert werknemers en werkgevers over het arbeidsrecht in brede zin en heeft met name veel ervaring in (o.a.) de financiële dienstverlening.

Programma
Aanvang:     13:00 uur.
Duur:           max. 2 uur en 3 kwartier, met pauzes

 • Opening door: Eurydice Janga
 • Cursus door: Pascal Kruit

De livestream bestaat uit de onderdelen:

 • Het eerste ziektejaar – de rechten en plichten van werkgevers en werknemers, rol van de bedrijfsarts en het UWV en de re-integratieverplichtingen.
 • Het tweede ziektejaar – de rechten en plichten van werkgevers en werknemers, rol van de bedrijfsarts en het UWV, re-integratieverplichtingen, mogelijk ontslag en loonsanctie.
 • Afsluiting


Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers en medewerkers die zich bezighouden met personeelsbeleid.
In verband met de gewenste interactie en het feit dat het hier om een cursus is het aantal beschikbare plaatsen beperkt.

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden en uw profiel. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten

 • Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten € 150,= (excl. BTW)
 • Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 250,= (excl. BTW)
  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV


Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Eurydice Janga (beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden bij het Verbond). Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Mogelijk ook interessant
- Speciale themapagina over arbeidsvoorwaarden op de site van het Verbond.

 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).