Livestream Iedereen is duurzaam inzetbaar

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Iedereen is duurzaam inzetbaar

Hoe organiseer je de randvoorwaarden om het ook echt te zijn?

De ontwikkelingen in de verzekeringsbranche volgen elkaar razendsnel op. Of het nu gaat om continu verscherpte wet- en regelgeving, technologische innovaties, vergrijzing, het verwerken van steeds meer informatie of (extreme) externe invloeden zoals de huidige COVID-19 pandemie, onze medewerkers móeten meebewegen om te overleven. We zien veel mensen worstelen om in deze dynamiek overeind te blijven. Iedereen wil natuurlijk mee kunnen, maar hoe dan? En is de organisatie doelgericht en efficiënt ingericht zodat de medewerkers daarin kunnen excelleren? Als we die vraag beantwoord hebben, dringt zich echter direct de volgende op: oké, ik red het nu, maar hoe zorg ik ervoor dat ik morgen verder sta dan vandaag? Duurzame inzetbaarheid is meer dan het enkel redden in het nu. We weten dat naast de wens om iets te kunnen, de vaardigheid om dit ook te realiseren noodzakelijk is. Wij noemen dat ook wel ‘will’ en ‘skill’. In dit webinar verkennen we deze thematiek en zoeken we samen naar duurzame oplossingen, want ook je eigen persoonlijke inzetbaarheid is een actueel en continu thema!

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m maandag 1 maart a.s., 10.00 uur.


Doelgroep
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden. Deelname is vooral interessant voor directie, P&O/HR-medewerkers, leidinggevenden en medewerkers die zich bezig houden met personeelsbeleid.

Doelstelling
Het op een serieuze, maar luchtige manier uitdiepen van het algemene begrip duurzame inzetbaarheid tot concrete vaardigheden voor medewerkers om de “will” om goed te (blijven) functioneren om te zetten in de “skill” om hier daadwerkelijk uitvoering aan te geven in een organisatie die hiertoe is ingericht.

Sprekers
- Suzanne Kooij, beleidsadviseur Arbeidsvoorwaarden Verbond van Verzekeraars
- Bert Dikmans, general manager T-MC, founding father en grondlegger GO methodiek
- Joop van Baal, trainer GO Academy en producteigenaar GO.

Programma
Aanvang:     13:00 uur
Duur:           1 uur 15 minuten

  • Opening en aanleiding voor dit webinar door Suzanne Kooij
  • Waarom een partnership op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid tussen het Verbond van Verzekeraars en T-MC / de GO Academy
  • De succesfactoren voor het organiseren van duurzame inzetbaarheid
  • Georganiseerd samenwerken aan continu verbeteren
  • Afronding en afspraken


Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. Deze stream valt onder het lidmaatschap.

Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 69,- (excl. BTW).

  • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
  • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
  • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
  • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je welke stappen jij kunt zetten binnen jouw organisatie om de randvoorwaarden te scheppen zodat medewerkers de intrinsieke motivatie die zij hebben om duurzaam inzetbaar te blijven ook om kunnen zetten in actie om hier vaardig in te worden.
Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Voorbereiding
Stel jezelf de vraag, hoe heb ik/hebben wij als organisatie duurzame inzetbaarheid georganiseerd? Wat werkt goed en wat kan hierin beter?

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Suzanne Kooij. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen jou alleen zien/horen als je ervoor kiest om je camera/microfoon aan te zetten. Indien je een vraag hebt, kun je dit met ‘het handje’ laten weten. Je kunt de vraag stellen, als je microfoon wordt aangezet door de organisatoren. Mogelijk wordt er van deze livestream ook een opname gemaakt om later terug te kunnen kijken. Door je in te schrijven voor één of meerdere livestreams ga je ermee akkoord dat je zicht-/hoorbaar bent voor andere deelnemers of ‘terugkijkers’ als je je camera en/of microfoon aanzet.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Partnership en Serviceplatform Corona
De wereld om ons heen verandert en de financiële sector verandert mee. Het Verbond van Verzekeraars beweegt naar een open platform. Om daaraan invulling te geven werkt het Verbond samen met verschillende partijen, op diverse terreinen. Met het aangaan van partnerships creëert het Verbond een branche-overstijgend, open platform met het delen van kennis als doel. Dit komt ten goede aan leden, partners en het Verbond. Door co-creatie ontstaan zo nieuwe initiatieven die de keten als geheel versterken. T-MC is één van onze kennispartners. 

In reactie op de coronacrisis heeft het Verbond daarnaast het  Serviceplatform Corona opgericht. Onze branche staat voor uiteenlopende uitdagingen ten gevolge van de coronacrisis. Naast alle maatregelen die wij samen met onze leden treffen om klanten te helpen, kunnen wij ons voorstellen dat onze leden ook te maken krijgt met andere vraagstukken. Met het Serviceplatform ondersteunen we hen graag met ons netwerk op het gebied van Distributie, Finance, Governance, HR, ICT, Juridisch, Marketing, Operations, Riskmanagement en Compliance.
T-MC is één van onze Platformpartners op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).