Livestream: Klimaatschade per locatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Klimaatschade per locatie

Inzicht in klimaatschades per locatie of bedrijventerrein, aan de hand van de Celcius tool van Sweco

Deze bijeenkomst is vol! U kunt zich niet meer inschrijven. Wilt u op de reservelijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl

Verzekeraars hebben een belangrijke rol om hun klanten te helpen de klimaatrisico’s beheersbaar te houden. Ook hebben zij zélf behoefte aan de juiste kennis en inzichten.
Tijdens deze interactieve kennissessie biedt Ingenieursbureau Sweco handvatten om klimaatgerelateerde schades per locatie in te schatten én de klant te helpen om deze schade te verlagen. De nadruk ligt daarbij op wateroverlast en droogte. Met behulp van de ‘Celcius Tool’ bekijken we het mogelijke effect voor klant en verzekeringen.
Het aantal plaatsen voor deelname is beperkt. Meld je dus snel aan.

Het weer wordt extremer. We zien in Nederland en omringende landen steeds vaker zeer zware regenbuien en hagel, maar ook periodes van droogte. Op 23 juni 2016 zorgde extreem weer voor 100.000 schademeldingen op één dag en een verzekerde schade van ca. 600 miljoen euro met schade aan gebouwen, voertuigen en gewassen als gevolg. Zonder maatregelen neemt de schadelast naar verwachting toe. Daarom heeft het Verbond in 2017 een klimaatrapport uitgebracht en de website verzekeraars.nl/klimaat gelanceerd. Het dit jaar ingestelde platform klimaat ziet dat verzekeraars een belangrijke rol hebben om hun klanten te helpen de risico’s beheersbaar te houden. Aan de andere kant hebben verzekeraars hierbij zelf ook behoefte aan kennis en inzichten van professionals. Het Verbond helpt hierbij door verbinding met externe partijen, tools op de website, rapportages en kennissessies.

In deze online kennissessie geeft ingenieursbureau Sweco een toelichting op klimaatschade per locatie, zoals een wijk of bedrijventerrein. En wat mogelijk klimaat adaptieve maatregelen zijn. Met de tool Celcius kan inzicht gegeven worden in de best passende en meest kosteneffectieve maatregelen om toekomstige schade te vermijden. De nadruk ligt op wateroverlast en droogt.
Aan de hand van de Celcius Tool kijken we via een interactieve sessie naar het mogelijke effect voor de klant en de verzekeringen.

Doelstelling
Deze interactieve sessie biedt verzekeraars en adviseurs handvatten om klimaatgerelateerde schades en per locatie in te kunnen schatten én de klant te helpen om deze te verlagen.

Programma
Aanvang:     16.00 uur.
Duur:           max. 1 uur en 15 minuten

  • Opening en introductie door Timo Brinkman, beleidsadviseur Klimaatverandering bij het Verbond van Verzekeraars.
  • Presentatie door Nikéh Booister (adviseur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco) en Harm van Oorschot (adviseur stedelijk water en klimaat adaptatie) - Wat is klimaatschade: wateroverlast en droogte; introductie van de Celcius Tool en wat kun je hier als verzekeraar/adviseur uithalen?
  • Beantwoording van vragen, vooraf gesteld of binnengekomen via de chat.
  • Inzicht in de Celcius tool: aan de hand van een casus met een bedrijventerrein kijken we naar de mogelijke schade en maatregelen die genomen kunnen worden (en tegen welke kosten). Welke invloed kan dit hebben op de verzekering?
  • Discussie: Waar ligt de verantwoordelijkheid als het gaat om kosten/aanpakken van klimaatschade (en waarom!)? Welke informatie is er nodig om Celcius bruikbaar te maken voor verzekeringen, en waarom? Hoe kan locatiespecifieke informatie over mogelijk klimaatschade gebruikt worden in verzekeringen?
  • Recap en afsluiting.

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, acceptanten, underwriters, risicodeskundigen, verzekeringsmakelaars en adviseurs op gebied van brandverzekeringen.

LET OP: Vanwege het interactieve karakter van deze livestream is er plaats voor maximaal 25 deelnemers. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Het aantal plaatsen dat voor externen beschikbaar is, is mede afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden. Na aanmelding laten wij je weten of je aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. Voor de interactieve praktijk cases wordt aanvullend gewerkt via het programma Mural.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Deze livestream wordt niet opgenomen en is daarom later ook niet terug te kijken.

Voorbereiding
We verzoeken je om alvast na te denken over hoe locatiespecifieke weergerelateerde schade gebruikt kan worden in brandverzekeringen én het effect van de te treffen maatregelen. Wat is voor een MKB-klant het omslagpunt om schadebeperkende investeringen te treffen? Hoe kun je helpen in dit proces?

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Timo Brinkman, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).