Livestream Nederlands Bureau en de ontwikkelingen in Europa

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream Nederlands Bureau en de ontwikkelingen in Europa

Het Nederlands Bureau is de spin in het web voor de regeling van grensoverschrijdend wegverkeer. Graag nemen wij je mee in een aantal recente en spannende ontwikkelingen zoals de Brexit, EU-Privacy-regelgeving en mogelijk nieuw toetredende landen.
Welke knelpunten zijn er in de praktijk en op welke manier proberen wij dat op te lossen. En wat staat er te gebeuren met de papieren groene kaart? Wat is de toekomst van het systeem? Deze en andere vragen komen aan bod in dit webinar.

Meld je nu aan! Aanmelden kan t/m dinsdag 2 februari a.s., 12.00 uur.

Programma
Aanvang:     14.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Ferdinand Soeteman, manager Schade Verbond van Verzekeraars
  • Rol en organisatie van het Nederlands Bureau/Vereende door Lodie van Duijse, manager claims
  • Introductie van de secretaris Nederlands Bureau, Hilda Duurkoop-de Ruijter
  • Actuele ontwikkelingen in Europa door Jelle Smits, sr. beleidsmedewerker Nederlands Bureau
  • Vragen
  • Afsluiting


Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Deelname is vooral interessant voor het management, beleidsmedewerkers en schadebehandelaars (motorrijtuigen).

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je
- Wat de rol van het Nederlands Bureau is
- De actuele ontwikkelingen in Europa met name Brexit en Groene Kaart

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

Nadere informatie en vragen
Voornadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Alex de Hoop. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).