Livestream: Werkgeversaansprakelijkheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Livestream: Werkgeversaansprakelijkheid

  • Wat zijn je verplichtingen als werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving?
  • Hoe zorg je daarvoor?
  • Hoe zorg je dat de ingestelde regels worden nageleefd?

Daarover en meer gaat deze gezamenlijke livestream van het Verbond van Verzekeraars en VNO-NCW.

Meld je nu aan!

Werken in coronatijd stelt aanvullende eisen aan een veilige werkomgeving voor werknemers en klanten of bezoekers van organisaties. Wat moet je als werkgever regelen, hoe doe je dat? En wat kun je doen om te voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld?
Aan het woord komen diverse deskundigen. Zij geven tijdens deze livestream antwoord op deze en andere vragen.

In deze livestream hoor je waartoe je als werkgever verplicht bent en welke maatregelen je kunt nemen om aansprakelijkheidsclaims te voorkomen.

Programma
Aanvang:     16.00 uur
Duur:           max. 1 uur 

  • Welkom en inleiding – Rob van Wieren voorzitter platform aansprakelijkheid en manager Personenschade bij Achmea
  • Werkgeversaansprakelijkheid en COVID-19 (mr. Chris van Dijk advocaat bij Kennedy Van der Laan)
  • Handvatten VNO-NCW en nut en noodzaak van de risico-inventarisatie en evaluatie - Mario van Mierlo, beleidsadviseur VNO-NCW
  • Vragen
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream staat open zowel voor medewerkers van leden van het Verbond van Verzekeraars en van VNO-NCW als voor overige geïnteresseerden.
Deelname is vooral interessant voor beleidsmedewerkers, werkgevers, HR-medewerkers, managers van leden van het Verbond van Verzekeraars en van VNO-NCW

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt deze livestream?
Tijdens de livestream kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken.
De sprekers kunnen jou níét zien en horen. De binnenkomende vragen worden beoordeeld door een moderator, die een selectie maakt en deze voorlegt aan de presentatoren.
In verband met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus bevinden de presentatoren zich niet op dezelfde locatie.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Marly de Blaeij (beleidsadviseur Schade bij het Verbond).
Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).