Marktbijeenkomst Interdisciplinair naar een begrijpelijke datakwaliteitsnorm

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Marktbijeenkomst Interdisciplinair naar een begrijpelijke datakwaliteitsnorm

Deze bijeenkomst is vol! U kunt zich niet meer inschrijven. Wilt u op de reservelijst worden geplaatst, stuur dan een e-mail naar bijeenkomsten@verzekeraars.nl

Bestemd voor: leden van het Verbond van Verzekeraars, het AG en de NBA
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Op woensdag 29 mei organiseert het Verbond in samenwerking met het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en de Branchegroep Verzekeringsmaatschappijen (BGVM) van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de marktbijeenkomst ‘Interdisciplinair naar een begrijpelijke datakwaliteitsnorm’. 

In 2017 publiceerde DNB een Guidance document over de beheersing van Solvency II-datakwaliteit door verzekeraars. Dit document heeft veel verzekeraars aan het denken gezet over de vraag: hoe zit dat bij ons? En waar staan wij nu, twee jaar na deze publicatie? 

De verwerking van data heeft een substantiële impact op IFRS17 en Solvency II-resultaten bij verzekeraars. Essentieel daarbij zijn de kwaliteit van data én vooral het vertrouwen in die kwaliteit. De (potentiële) maatregelen om de datakwaliteit te borgen en de wijze waarop anderen van die kwaliteit kunnen worden overtuigd, zijn dan ook van groot belang. 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we onder leiding van Jeroen Breen (partner bij CPI Risk, Finance & Governance) dieper in op de volgende vragen:

 • Krijgt datakwaliteit binnen de organisaties voldoende aandacht?
 • Hoe meet je datakwaliteit en wanneer is dit acceptabel?
 • Wie is verantwoordelijk voor datakwaliteit?
 • Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten?

De volgende specialisten komen aan het woord:

 • Eddy Vaassen (Hoogleraar Tilburg University)
 • Peter Smit (Controlerend accountant van KPMG)
 • Chris Hofman (EDP auditor van KPMG)
 • Pieter Ettes (Enterprise architect bij Achmea);
 • Tjeerd Degenaar (Actuariële functiehouder van Aegon)
 • Oscar van Ewijk (De Volksbank)
 • Veronique Hijl (Toezichthouder bij DNB)

Ieder geeft vanuit zijn/haar eigen specialisme een inhoudelijke beschouwing op mogelijke maatregelen om datakwaliteit te borgen, alsmede tegen welke uitdagingen zij in de uitoefening van hun functie aanlopen. 

Doelstelling
Datakwaliteit heeft de voortdurende aandacht van DNB en EIOPA, ook tegen de achtergrond van de 2020 review van Solvency II. Hiernaast komen nóg meer gedetailleerde eisen voor de IFRS 17-verslaggeving. Actuarissen, accountants, IT-specialisten en statistici hebben allen te maken met datakwaliteit, maar spreken daarover een verschillende taal (materialiteit, bandbreedte, etc.). 

Tijdens de bijeenkomst delen we kennis en inzichten met elkaar om zo een beter begrip te krijgen van hoe de andere disciplines denken en praten over datakwaliteit.

Programma
13.30 uur   Ontvangst
14.00 uur   Opening
14.15 uur   Deel I: Hoe kijken deskundigen naar datakwaliteit?
15.35 uur   Pauze
15.55 uur   Deel II: Hoe kijken sleutelfunctiehouders naar datakwaliteit?
16.55 uur   Pauze
17.15 uur   Dialoog tussen deskundigen en sleutelfunctiehouders
17.45 uur   Afsluiting
18.00 uur   Borrel

Bestemd voor
Deelname is alleen mogelijk voor medewerkers van leden van het Verbond van Verzekeraars, het AG of de NBA. Deelname is vooral interessant voor actuarissen, accountants, IT-specialisten en statistici van de bovengenoemde leden. 

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere organisatie met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling. 

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars, de AG en de NBA zijn aan deelname geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Leden van de betreffende verenigingen kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 50,= (excl btw) administratie-/organisatiekosten in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst heeft u een beter begrip gekregen over hoe andere disciplines…

 • denken en praten over datakwaliteit;
 • de kwaliteit van data proberen te borgen;
 • omgaan met uitdagingen rondom datakwaliteit.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. U dient dit aan te geven als u zich voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA). 

PE uren / PE punten
Vanuit de NBA zijn er 3 PE uren aan deze bijeenkomst verbonden.
Vanuit het AG zijn er 3 PE punten voor deze bijeenkomst aangevraagd. 

Als u ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun u dit bij uw aanmelding aangeven. 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Ron Batten. Aan hem kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.    

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn. 

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).