Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders

Module ‘Governance in een snel veranderende wereld’ voor Bestuurders 

Deze module is een onderdeel van het Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders en Toezichthouders. En is ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. 

Tijdens deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

Aandacht voor de strategie, ‘vinken naar visie’
We leven in een tijdsgeest waarin we op elke situatie grip willen hebben, ‘in control’ willen zijn. Om aan onzekerheden een einde te maken, voeren we regels in. Die roepen echter weer nieuwe regels op. En hoe meer regels wij invoeren, des te groter is de kans dat we deze overtreden. 

Goed ondernemerschap heeft echter vrijheidsgraden nodig. Hoe blijven verzekeraars weg van een cultuur waarbij zij meer aan het vinken zijn, dan met de toekomst van hun bedrijf en de klanten bezig zijn? 

Tijdens deze module onderzoeken hoe we van aansturing gericht op controles, naar leiderschap kunnen komen dat ruimte geeft aan medewerkers om zich te richten op waarde voor de klanten en verandering. Waar gaat bijvoorbeeld de agendatijd aan op? Aan controle of aan groei en verandering? 

De directie van het Verbond van Verzekeraars gaat tijdens deze introductie in gesprek over ervaringen en inzichten die bij deelnemers leven op het gebied van visie en strategie. 

De bestuurder / commissaris van de toekomst
Goede leiders zijn in staat situationeel leiding te geven. Verzekeraars hebben te maken met snel veranderende omstandigheden. Customer centricity en innovatieve businessmodellen, gebaseerd op platform economieën en technologieën vragen om een heroverweging van de interne hiërarchische structuren van de verzekeraars. 

Van de leiders en de toezichthouders wordt meer dan ooit tevoren adaptievermogen gevraagd om deze nieuwe complexiteit te (be)sturen en de samenhang te borgen. Samen met een gastspreker verkennen we in dit onderdeel de governance modellen van de toekomst. 

Het effect van de snel veranderende wereld op het toezicht, nationaal en internationaal
Het toezicht in Europa verandert en er ontstaan steeds meer paradoxen. Bijvoorbeeld in dienstverlening over landsgrenzen of zelfs over de grenzen van continenten heen. 

Ook de paradox tussen regelgeving en de benodigde vrijheidsgraden om te kunnen innoveren, is een steeds groter wordend dilemma voor bestuurders. In dit onderdeel behandelen we deze effecten en gaan we uitgebreid in op de wijze waarop ook toezicht binnen en buiten de organisaties van verzekeraars opnieuw moet worden verankerd. 

Meer informatie en aanmelden
Op de website van Nyenrode is meer informatie te vinden over onder andere sprekers, alternatieve data waarop deze module wordt gegeven en de kosten van deze module. Hier vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden.

Brochure: ‘PE-programma Deskundigheidsbevordering Verzekeraars 2019-2020’