Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders

Module 'Beheerste en Integere Bedrijfsvoering' voor bestuurders.

Deze module is een onderdeel van het Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders en Toezichthouders. En is ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. 

Tijdens deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

De Ins & Outs van (out)sourcing als strategische keuze

Centraal in dit onderdeel staat het fenomeen (out) sourcing als strategische keuze en onderdeel van een overall strategie. Désirée van Gorp behandelt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sourcing. Met een speciale focus op een gestructureerde aanpak van outsourcen en het managen van outsourcing operaties, de verschillende fasen van het outsourcing proces, het vorm geven van partnerships, de governance en het bouwen van een business case.

IT risico's - Governance en Risicomanagement om het mislukken van projecten te voorkomen

Succesvolle uitvoering van IT-projecten en IT-programma’s is essentieel voor de strategie van verzekeraars. Deze projecten zijn doorlopende activiteiten, waarbij de kracht zit in nieuwe technologie waarvan de werking nog niet altijd is bewezen. 

IT-projecten staan zelden op zichzelf; meestal zijn ze onderdeel van IT-programma’s of van samenhangende en onderling afhankelijke projecten. Al met al hebben IT-projecten en –programma’s een grote impact en een hoog risico. De beheersing van deze risico’s is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

In deze module komt de beheersing van IT-projecten en IT–programma’s aan de orde. De volgende thema’s worden hierbij door Lineke Sneller besproken:

  • Governance: wat is de fasering van IT-projecten en IT-programma’s en wat is de rol van bestuurders en commissarissen in de verschillende fases?
  • Monitoring: om de prestaties van de onderneming op het gebied van projecten te kunnen volgen en inzicht te hebben in de projectbeheersing is monitoring onmisbaar. Welke informatie is noodzakelijk om projecten te kunnen monitoren?
  • Projectmanagement-methoden: in de afgelopen jaren zijn nieuwe methoden voor projectmanagement en softwareontwikkeling ontwikkeld. Er is een heel nieuw jargon ontstaan, met daarin kleurrijke termen als agile, Devops, scrum, tribes en backlogs. Welke invloed hebben nieuwe methoden op de organisatie voor, tijdens en na invoering van een project?

AUDIT 2.0 - Verbetering van de werking van audit afdelingen in de praktijk. Hoe zorg je ervoor dat internal audit een eigen strategische agenda volgt?

Alle verzekeraars hebben audit afdelingen ingericht. Vanuit Solvency II wetgeving zijn de ‘chapters’ opgesteld. Maar hoe snel verouderen deze? In een wereld van data toepassingen met zijn algoritmes is de werkwijze van audit afdelingen zeker geen statische.

Zo kunnen allerlei checks & balances door automatisering en robotisering inmiddels al weer worden teruggelegd naar de eerste lijn.

Ruud Wetzels gaat in op de veranderende rol van audit afdelingen voor de bestuurders en commissarissen. Die verschuift van controlerende naar advies audit.

Meer informatie en aanmelden
Op de website van Nyenrode is meer informatie te vinden over onder andere sprekers, alternatieve data waarop deze module wordt gegeven en de kosten van deze module. Hier vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden.