Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Toezichthouders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Toezichthouders

Module 'De verzekeringssector in turbulente tijden' voor Toezichthouders.

Deze module is een onderdeel van het Nyenrode PE-programma Deskundigheidsbevordering voor Bestuurders en Toezichthouders. En is ontwikkeld in samenwerking met de Insurance Academy van het Verbond van Verzekeraars. Als bestuurder, toezichthouder of managing director bij een verzekeringsinstelling houd je met deze opleiding je sectorkennis up-to-date. 

Tijdens deze module wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 

Verzekeraars en hun rol in een veerkrachtige samenleving

Het onderwerp veerkracht of resilience is met de COVID-crisis actueler dan ooit. Werken aan veerkracht in de samenleving vergt een brede en ruime manier van denken. Het vraagt durven denken in alternatieven en in terugvalscenario’s – en in verbindingen leggen en korte termijn resultaten afwegen tegen resultaten voor de langere termijn. Het betekent flexibiliteit inbouwen, budgetten ontschotten, eigen belangen overstijgen, kijken naar de vraag en het probleem en niet zomaar uitgaan van het aanbod.

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan een veerkrachtige verzekeringssector, die is voorbereid op kansen en uitdagingen in de toekomst. Een sector die veerkracht brengt in en met de samenleving. In dit college zoeken we samen met Richard Weurding of Geeke Feiter-Van Heuvelen een moment van reflectie over dit actuele thema. Daaraan voorafgaand neemt Richard of Geeke ons interactief mee in de actuele ontwikkelingen en trends in de sector.

Leidinggeven in onduidelijke omstandigheden

Geschikte leiders zijn in staat situationeel leiding te geven. Zij geven leiding in verbinding met de externe en de interne organisatie. De externe organisatie bestaat uit de strategische partners, logistieke ketens en de omstandigheden die om de organisatie heen een rol spelen. De interne organisatie bestaat uit medewerkers en hun onderlinge relaties en afhankelijkheid. Leidinggeven binnen dit krachtenveld dient het functioneren en leren van alle betrokkenen te optimaliseren. Hoe dat moet en kan, is een zoektocht. Het is varen in de mist.

Nyenrode-hoogleraar Lidewey van der Sluis schreef daar een gelijknamig en veelgelezen boek over. Onder haar leiding verkennen we de belangrijkste kenmerken van leiderschap in onduidelijke omstandigheden met de bijbehorende bestuurlijke vraagstukken en aandachtspunten.

Crisismanagement in de praktijk / managementgame

Hoewel crises qua karakter sterk kunnen variëren, zijn er basisregels en wetmatigheden van toepassing op de aanpak van crises. Het vertrouwen in organisaties en bestuurders kan door een crisis namelijk zwaar onder druk komen te staan. Vaak ligt het vergrootglas op de organisatie waardoor zelfs dagelijkse werkzaamheden niet volgens hun normale routine kunnen worden uitgevoerd. De ruimte die een organisatie krijgt – de ‘license to operate’- neemt snel af. Onzekerheid, tijdgebrek en de noodzaak tot het nemen van beslissingen kenmerken de situatie. En er moet vaak worden samengewerkt met veel (nieuwe) partijen.

Crisismanagement is een aanpak, een manier van werken, die tot doel heeft om de bron van het probleem aan te pakken en de schadelijke gevolgen te beperken. Na de ergste crisis begint het herstel. Het beschadigde vertrouwen – bij verschillende doelgroepen – moet worden terugverdiend. Hoewel er vaak wordt gesproken over herstel van de normale situatie spreken wij bij voorkeur over het ‘Nieuwe Normaal’. Omdat procedures, werkwijzen, maar ook culturen niet meer worden en vaak ook niet kunnen worden wat ze voorheen waren.

Marco Zannoni laat op interactieve wijze zien hoe crisismanagement in de praktijk werkt, gebaseerd op zijn jarenlange ervaring in verschillende crises.

Meer informatie en aanmelden

Op de website van Nyenrode is meer informatie te vinden over onder andere sprekers, alternatieve data waarop deze module wordt gegeven en de kosten van deze module. Hier vind je ook de mogelijkheid om je aan te melden.