Overstromingsrisico's niet-primaire keringen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Overstromingsrisico's niet-primaire keringen

Na de wateroverlast van afgelopen zomer in Zuid-Nederland staat overstroming weer vol in de aandacht van verzekeraars en verzekeringsmakelaars. Om marktpartijen beter in staat te stellen om hun eigen afwegingen te maken, hebben het Verbond van Verzekeraars en de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) samen aan Royal HaskoningDHV de opdracht gegeven voor een verdiepend onderzoek naar de overstromingsrisico’s van niet-primaire keringen.

Royal HaskoningDHV presenteert de onderzoeksresultaten exclusief aan de leden van het Verbond en de VNAB. De data wordt een jaar aan de leden beschikbaar gesteld middels de Global Flood Risk Tool.

Meld je nu aan!

Achtergrondinformatie
Bij de wateroverlast in Limburg waren de meeste gedupeerden verzekerd tegen het water van de buiten de oevers tredende beken zoals de Geul. Toch waren er met name enkele tientallen ondernemers die, soms tot hun verrassing, niet verzekerd waren. Als de dijken van het Julianakanaal of de Maas het hadden begeven, was er veel meer onverzekerde schade geweest. Het Verbond heeft in 2018 een Adviesrapport lokale overstromingen uitgebracht. Daarin adviseert het verzekeraars –vrijblijvend– om in de opstal- en inboedelpolis breder dekking te bieden tegen lokale overstromingen, behalve primaire keringen. Het kan per verzekeraar verschillen of en hoe ze dit advies opvolgen. Inmiddels zien we bij een toenemend aantal verzekeraars een uitbreiding van dekking. Dit heeft met name betrekking op particuliere verzekeringen en in mindere mate op zakelijke polissen. Op de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt worden complexe of financieel omvangrijke risico’s vaak verzekerd via de verzekeringsbeurs. Op deze markt zijn overstromingen van kleine rivieren en beken in zijn algemeenheid niet gedekt (maatwerk daargelaten).

Bestemd voor
Deelname is exclusief voor medewerkers van organisaties die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars en leden van de VNAB. Het is mogelijk dat je door beide organisaties op dit webinar wordt geattendeerd.
Deelname is vooral interessant voor productmanagers, business developers, verzekeringsmakelaars, adviseurs, underwriters, risicodeskundigen, actuarissen, verzekeringsmakelaars, adviseurs, op gebied van brandverzekeringen.

Sprekers
Timo Brinkman, host van vandaag en beleidsadviseur klimaat bij het Verbond van Verzekeraars.
Detmer Koekoek, Director Financial Sector en Lars de Ruig, consultant in Flood Risk and Adaption bij Royal HaskoningDHV presenteren de overstromingsrisico's naar niet-primaire keringen, met behulp van hun Global Flood Risk Tool. Zij zoomen in op enkele overstromingsscenario’s (kans 1/100 en 1/1000) van niet-primaire keringen die veel schade kunnen veroorzaken aan gebouwen en inhoud, zowel achter een regionale kering als in enkele dichtbebouwde buitendijkse gebieden.
Pieter van Rijsbergen, senior juridisch adviseur bij de VNAB, Matthijs Bos, Climate Adaption & Flood Resilience Lead Royal bij HaskoningDHV en Vylon Ooms, beleidsadviseur klimaat bij het Verbond van Verzekeraars zijn de moderatoren tijdens dit webinar en zullen uw vragen beantwoorden.

Programma
Aanvang:     11.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Opening door Timo Brinkman
  • De overstromingsrisico’s naar niet-primaire keringen, door Detmer Koekoek en Lars de Ruig
  • Timo Brinkman schetst de achtergronden en bredere ontwikkelingen rondom overstromings­verzekeringen
  • Vragen
  • Afsluiting

Kosten
Voor leden van het Verbond van Verzekeraars en leden van de VNAB zijn aan deelname geen kosten verbonden.
Weet je niet zeker over jouw organisatie lid is van het Verbond van Verzekeraars check dan de ledenlijst.

PA-certificaat
Na dit webinar heb je inzage in overstromingsscenario’s van niet-primaire keringen die veel schade kunnen veroorzaken aan gebouwen en inhoud, zowel achter een regionale kering als in enkele dichtbebouwde buitendijkse gebieden.
Dit webinar draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Met het bewijs van deelname (PA-certificaat) kun je zelf PE-punten aanvragen bij het NIVRE.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Timo Brinkman. Aan hem kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe kun je deelnemen aan dit webinar?
Je moet je apart voor deelname aanmelden. Omdat dit webinar exclusief voor leden van het Verbond en de VNAB is, moet je dit bij je aanmelding aangeven. Jouw lidmaatschap zal gecheckt worden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van het webinar niet kijken? Geen probleem! Het webinar is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).