Preventiedag 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Preventiedag 2019

Technische ontwikkelingen & preventie
 • Kom nóg meer te weten over zonnepanelen
 • Hoor over de laatste ontwikkelingen op het terrein van inbraakrisico en beveiliging
 • Maak kennis met de mogelijkheden van GPS track & trace
 • Leer over de stand van zaken m.b.t. cameratechniek
 • Ontmoet vakgenoten

Technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Wat vandaag nieuw is, kan morgen al weer achterhaald zijn. Wat is het effect van technische ontwikkeling op preventie?

Tijdens de Preventiedag 2019 staan wij eerst stil bij zonnepanelen. Het blijft een hot topic. Allereerst wordt de zonnepanelenbrochure, geschreven door risicodeskundigen aangesloten bij het Verbond, besproken. Welke technische zaken zijn uitgelicht en welke handreikingen worden er gedaan? Daarna vertelt Maick Arendsen ons over de Scope 12. De Scope richt zich onder andere op elektrische veiligheid, brandrisico en bouwkundige veiligheid van zonnepanelen. Na de pauze staan inbraakrisico en beveiliging op de agenda. Rob van Nierop vertelt over de vernieuwingen binnen de VRKI. De mogelijkheden en ontwikkelingen binnen GPS track & trace worden door Remy de Jong besproken. Wijnand van Loon sluit de dag af met een presentatie over camera techniek. Wat is er nu mogelijk? Welke technische verbeteringen komen eraan?

Naast het gevarieerde programma is er natuurlijk genoeg tijd en ruimte om informeel bij te praten. Wij hopen je op 14 november te mogen verwelkomen!

Doelstelling
De Preventiedag heeft als doel te informeren, het centrale thema vanuit verschillende invalshoeken te belichten en praktische handvatten te bieden aan schade-experts en risicodeskundigen.

Programma
10:00           Inloop
10:30           Welkom – Bert Veurink (voorzitter TCSP)
10:35           Preventiestrategie - Timo Brinkman (beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars)
10:45           Zonnepanelen brochure – Bert Veurink
11:15            Scope 12 zonnepanelen – Maick Arendsen (Nationale Nederlanden)
12:00           Lunch
13:00           Kennisquiz – TCSP
13:30            VRKI – Rob van Nierop (HDI)
14:15            Pauze
14:30           GPS track & trace – Remy de Jong (SkyLab)
15:15            Camera techniek – Wijnand van Loon (Automatic Signal)
16:00           Wrap up & afsluiting
16:30           Borrel

Het betreft hier een verdiepende bijeenkomst, waarvoor geen specifieke kennis of ervaring vereist is; affiniteit met schadepreventie is echter gewenst. Voor deze bijeenkomst gelden geen vrijstellingen. De studiebelasting is gelijk aan de duur van de bijeenkomst.

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open zowel voor leden als voor andere geïnteresseerden.
De bijeenkomst is bestemd voor schade-experts en risicodeskundigen, alsook geïnteresseerden in schadepreventie.

Wij verwachten een grote belangstelling voor deze bijeenkomst, terwijl de capaciteit beperkt is. Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen door leden is een beperkt aantal plaatsen voor externen beschikbaar. Na aanmelding laten wij u weten of uw aanvraag kan worden gehonoreerd.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars bedragen de deelnamekosten € 99,= (excl. BTW)
Voor overige geïnteresseerden bedragen de kosten € 249,= (excl. BTW)

 • Op deze bijeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV van toepassing. Door inschrijving verklaar je je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Verbond BV
 • Vanaf inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen
 • Plaatsing geschiedt na beoordeling van de inschrijving door de Insurance Academy
 • Facturatie van deze kosten geschiedt vanuit Dienstverlening Verbond BV

Annulering en no-show
Annulering van de aanmelding is mogelijk tot 14 dagen na inschrijving. Bij latere annulering of no-show is het volledige deelnamegeld verschuldigd.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als je je door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst ben je op de hoogte van:

 • De brochure zonnepanelen (technische zaken en handreikingen);
 • Scope 12: brandrisico, elektrische en bouwkundige veiligheid;
 • Vernieuwingen binnen de VRKI;
 • Mogelijkheden van en ontwikkelingen binnen GPS track & trace.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).

PE-punten
Een bewijs van deelname wordt verstrekt i.v.m. PE-punten van het NIVRE en de NVVK. Indien beschikbaar worden eventuele presentaties achteraf toegezonden.
Vanuit NIVRE en NVVK worden PE-punten aan deze bijeenkomst toegekend. Het definitieve puntenaantal wordt nog door NIVRE en NVVK bevestigd. Als je ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname (PA-certificaat)wilt ontvangen, dan kun je dit bij je aanmelding aangeven.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kun je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden. 

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).