Data aanlevering dashboard Directe Schadeafhandeling

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Data aanlevering dashboard Directe Schadeafhandeling

Vraag- en antwoordsessie

Voor beide sessies is het maximum aantal deelnemers bereikt. Je kunt je niet meer inschrijven!

Het Verbond organiseert 2 vraag- & antwoordsessies over data-aanleveringen in het kader van de Directe Schadeafhandeling. Tijdens deze sessie krijg je een korte toelichting op het dashboard en de dataleveringen én kun je terecht met al je vragen over dit onderwerp. 

Vanaf 1 juli 2021 gaan we van start met een Directe Schadeafhandeling, waarbij de materiële schade aan WA-verzekerde personenauto’s door de eigen verzekeraar afgehandeld wordt en daarna verhaald wordt op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Hiermee verwachten we de klantervaring flink te kunnen verbeteren: klanten kunnen zo immers sneller en eenvoudiger geholpen worden en zijn verzekerd van een kwalitatief goed herstel. Om de beoogde voordelen goed te kunnen volgen is een dashboard gemaakt, dat we de komende periode met data willen vullen via de zogenaamde nulmeting vóór de invoering van directe schadeafhandeling en de periodieke meting na invoering. Hier is in een eerder webinar van 18 februari jl. al aandacht aan besteed.
De instructies voor de data aanlevering zijn eerder gecommuniceerd en staan ook hier (link alleen te raadplegen met een webaccount). In de praktijk merken we dat er soms toch nog vragen over de data-aanleveringen zijn. Daarom organiseert het Verbond van Verzekeraars op 23 en op 30 april een Vraag- & Antwoordsessie, waarmee we jullie verder op weg willen helpen om de data goed en op tijd aan te leveren.
Let op! Omdat het een interactieve sessie via MS Teams wordt, is het aantal plaatsen beperkt.

Meld je nu aan! Aanmelden is niet meer mogelijk, het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Programma
Aanvang:     10.00 uur
Duur:           max. 1 uur

  • Korte toelichting op het dashboard en de dataleveringen door Harmen van der Veer, Data Analytics Center van het Verbond van Verzekeraars
  • Vragen & antwoorden
  • Afsluiting

Bestemd voor
Deze livestream is uitsluitend bestemd voor leden van het Verbond van Verzekeraars en de volmachtbedrijven aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).
Deze stream is niet relevant of interessant voor andere geïnteresseerden en zullen wij geen toegang verlenen.
Deelname is vooral interessant voor IT-managers, informatiemanagers, data-analisten, databasebeheerders etc. die betrokken zijn bij de data aanlevering voor het dashboard 'directe schade afhandeling'.

Kosten
Aan deelname voor leden van het Verbond en NVGA zijn geen kosten verbonden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan je actuele kennis
Na deze bijeenkomst weet je voldoende om de benodigde data voor het dashboard Directe Schadeafhandeling aan te kunnen leveren.

Deze bijeenkomst draagt bij aan het actueel houden van relevante kennis en kunde over dit thema. Desgewenst kan een deelnamecertificaat worden verkregen. Je dient dit aan te geven als je je voor de bijeenkomst aanmeldt. Dit certificaat kan onderdeel zijn van eigen maatschappijprogramma’s op het gebied van Permanent Actueel (PA).
N.B. een PA-certificaat wordt alleen verstrekt als je tijdens de livestream inlogt met je eigen naam (dus niet anoniem of met een nick name) en je deelname zo kan worden vastgesteld.

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kun je contact opnemen met Floske Weehuizen. Aan haar kun je eventueel ook vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.

Hoe werkt deze sessie?
Tijdens de sessie kun je als deelnemer de sprekers zien en horen. Ook kun je vragen stellen en opmerkingen maken, door de vraag-en-antwoordfunctie te gebruiken. De sprekers kunnen jou alleen zien/horen als je ervoor kiest om je camera/microfoon aan te zetten. Indien je een vraag hebt, kun je dit met ‘het handje’ laten weten. Je kunt de vraag stellen, als je microfoon wordt aangezet door de organisatoren. Mogelijk wordt er van deze livestream ook een opname gemaakt om later terug te kunnen kijken. Door je in te schrijven voor één of meerdere livestreams ga je ermee akkoord dat je zicht-/hoorbaar bent voor andere deelnemers of ‘terugkijkers’ als je je camera en/of microfoon aanzet.

Hoe kun je deelnemen aan de livestream?
Je moet je apart voor deelname aan één van de twee sessies aanmelden.
Na je aanmelding ontvang je van ons nadere instructies en de link om deel te kunnen nemen.
Kun je op het moment van de livestream niet kijken? Geen probleem! De stream is ook terug te kijken op een moment dat het jou wél uitkomt, alleen is er dan geen live interactie meer mogelijk. Ook daarvoor moet je je wel hebben aangemeld.

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Privacyverklaring
De Insurance Academy is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Op de verwerking van persoonsgegevens die aan de Insurance Academy worden verstrekt is daarom de privacyverklaring van het Verbond van Verzekeraars van toepassing. Artikel 5 van die verklaring handelt specifiek over gegevens die worden verstrekt in het kader van deelname aan een activiteit of bijeenkomst van het Verbond (de Insurance Academy).