Regionale voorjaarsbijeenkomsten Platform Onderlinge Verzekeraars (POV), 21 en 28 maart 2019

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Regionale voorjaarsbijeenkomsten Platform Onderlinge Verzekeraars (POV), 21 en 28 maart 2019

Datum en plaats:
- donderdag 21 maart 2019, Hotel restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, Zeist
- donderdag 28 maart 2019, Châteauhotel en -restaurant ‘De Havixhorst’, 
   Schiphorsterweg 34-36, De Schiphorst (Meppel)

Het Platform Onderlinge Verzekeraars nodigt directieleden, bestuurders RvC-leden van onderlinge en coöperatieve verzekeraars van harte uit voor één van de regionale voorjaarsbijeenkomsten die op 21 en 28 maart 2019 plaatsvinden (respectievelijk in Zeist en Meppel).

Ook in 2019 organiseert het POV weer de jaarlijkse regionale bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn een traditie die door de bezoekers steeds opnieuw goed wordt gewaardeerd.

Dit jaar komen vier thema’s aan bod. Allereerst bespreekt de Taskforce Promotie van het POV met u het onderlinge gedachtegoed en de plannen om de Nederlandse consument hier beter mee bekend te maken. Ook de opvolging van het SEO-rapport komt aan de orde. Timo Brinkman (beleidsadviseur bij het Verbond) gaat in op de gevolgen van klimaatverandering, specifiek overstroming, voor Nederland. Als laatste geeft Rudy van der Linden van Magnitude Consulting een toelichting op innovatie in de verzekeringssector en hoe onderlinge en coöperatieve verzekeraars dit kunnen aanpakken. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Na afloop van de bijeenkomst wordt u een diner aangeboden en is er alle ruimte voor het onderhouden van de (informele) contacten.

Meld u nu aan!

Programma
16:00     Inloop en ontvangst
16:30     De opvolging van het SEO-rapport - Chris van Toor (Verbond van Verzekeraars)
16:45     Het onderlinge gedachtegoed & de Nederlandse consument - Taskforce Promotie
17:15     Klimaatverandering: overstroming - Timo Brinkman (Verbond van Verzekeraars)
17:45     Innovatie - Rudy van der Linden (Magnitude Consulting)
18:15     Afsluiting
18:30     Diner

Bestemd voor
Directieleden, leden van het bestuur en RvC van onderlinge en coöperatieve verzekeraars.

Kosten
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Annulering en no-show
Deelnemers kunnen hun aanmelding annuleren tót 48 uur voor de bijeenkomst.
Bij latere annulering of no-show wordt € 95,= (excl. btw) administratie-/organisatiekosten en kosten i.v.m. het diner in rekening gebracht.
Deze kosten worden niet in rekening gebracht als u zich door een collega laat vervangen.
Annuleringen en vervangingen dienen per e-mail te worden doorgegeven aan het organisatiebureau van de Insurance Academy.
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

Deze bijeenkomst draagt bij aan uw actuele kennis
Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van:

  • Het onderlinge gedachtegoed en de plannen om deze beter bekend te maken bij de Nederlandse consument;
  • De opvolging van het SEO-rapport;
  • De gevolgen van klimaatverandering in het algemeen en overstroming in het bijzonder;
  • Innovatie in de verzekeringssector en de mogelijkheden voor coöperatieve en onderlinge verzekeraars om hiermee om te gaan.

Mogelijk ook interessant voor u:

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Lara van Waas, beleidsadviseur POV. Aan haar kunt u eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.