}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Rondetafelbijeenkomst: Audit hotspots 2018

Op woensdag 11 oktober a.s. organiseert het Verbond van Verzekeraars, in samenwerking met Mazars, een rondetafelbijeenkomst voor interne auditors van kleine en middelgrote verzekeraars. Twee jaar geleden organiseerde het Verbond voor deze doelgroep eerder al eens een bijeenkomst. Nu dus het vervolg. Een uitstekende kans om met ‘peers’ kennis en ervaringen uit te wisselen. Het thema is actueel: Audit hotspots 2018.

Audit hotspots 2018
In het najaar wordt traditioneel het auditplan voor het volgende jaar opgesteld. Deze bijeenkomst biedt daarvoor uitstekende inspiratie en input. Een aantal stakeholders zal vanuit zijn eigen perspectief input geven: CEO, Audit Commissielid, DNB (Gert-Jan Mostert) en een externe accountant. Vervolgens gaat de groep in discussie om te komen tot de ‘audit hotspots’ voor het komende jaar en zoomen daar op in.

Bestemd voor
Deze sessie is bestemd voor hoofden en seniormedewerkers van interne auditfuncties bij kleine en middelgrote verzekeraars.
Deelname staat open voor medewerkers die werkzaam zijn bij bedrijven die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars.
Indien het maximum aantal deelnemers wordt overschreden, is het uitgangspunt dat iedere maatschappij met minimaal één deelnemer vertegenwoordigd kan zijn en wordt voor het overige gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling.

Kosten
Voor medewerkers werkzaam bij een lid van het Verbond van Verzekeraars zijn aan deelname geen kosten verbonden. 

PE-punten
Vanuit NBA worden 3 PE-punten aan deze bijeenkomst toegekend. Als u ter verkrijging hiervan een bewijs van deelname wilt ontvangen, dan kun u dit bij uw aanmelding aangeven.

Programma
13.30-14.00  Inloop
14.00-15.20  Het stakeholderperspectief (CEO, AC-lid, DNB, externe accountant)
15.20-15.30  Pauze
15.30-16.15  Audit hotspots 2018: van long list naar short list
16.15-17.00  Break-out sessies - inzoomen op hotspots
17.00-17.15  Plenaire wrap up
Vanaf 17.15 Netwerkborrel

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Ron Hersmis (Verbond) of Lea Nolle (Mazars).   

Complianceregeling Mededinging
Deelnemers aan dit evenement vallen onder de Complianceregeling Mededinging van het Verbond en worden geacht zich te houden aan de geldende mededingingsregels en met de inhoud van de regeling bekend te zijn.

Aankomende activiteiten

arbeidsongeschikte werknemer.jpg

Cursus: ‘Arbeidsongeschikte medewerker’

  • 4 oktober
  • Bijeenkomst
  • Vakkennis
IBM's Watson.jpg

Aan de slag met IBM's Watson

  • 8 oktober
  • Bijeenkomst
  • Trends en innovatie
Computermuis (groot).JPG (1)

Webinar Digitale Toegankelijkheid

  • 10 oktober
  • Webinar
  • Vakkennis

Cookies

{cookieText}