Save the date: bijeenkomst 'NHT, hoe werkt dat ook alweer?'

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Save the date: bijeenkomst 'NHT, hoe werkt dat ook alweer?'

De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT) is op 1 juli 2003, na de aanslagen in New York, door de gezamenlijke Nederlandse verzekeraars opgericht. Doel is het verzekerd houden van Nederlandse risico’s voor schade als gevolg van terrorisme en tegelijkertijd de financiële continuïteit van verzekeraars te waarborgen.  

De NHT bestaat al ruim 15 jaar en is in die periode gelukkig nog nooit echt geactiveerd. Dit heeft er echter ook toe geleid dat de werking niet goed op het netvlies staat bij de professionals die met dit risico te maken (kunnen) hebben. Recente gebeurtenissen in Utrecht en Sri Lanka onderstrepen dit. Verzekeraars hebben in hun voorwaarden soms onduidelijke passages opgenomen over de NHT, die onbedoelde gevolgen kunnen hebben. De NHT en het Verbond hebben een uitgebreide toelichting opgesteld over de werking van de NHT, die ze graag met de markt delen.  

Programma
Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het doel en de werking van de NHT, wordt ingegaan op de dunne lijn tussen terrorisme en molest en wordt aangegeven hoe in polisvoorwaarden op gepaste wijze kan worden gerefereerd aan de NHT. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar te discussiëren over de NHT tijdens de netwerkborrel waarmee de bijeenkomst wordt afgesloten. 
Binnenkort volgt op deze webpagina meer informatie over het programma en zal de inschrijving worden geopend. 

Reserveer de middag van 25 september a.s. alvast in je agenda! 

Doelgroep 
De bijeenkomst is bedoeld voor leden van het Verbond en andere geïnteresseerden, zoals risicomanagers, verzekeringsadviseurs, verzekeringsmakelaars, juristen en consultants die mogelijkerwijs betrokken zijn bij het terrorismerisico.  

Kosten
Deelname is voor leden van het Verbond gratis. Andere geïnteresseerden betalen € 199,= (excl. BTW). 

Nadere informatie en vragen
Voor nadere informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Timo Brinkman (beleidsadviseur Schade) of Marko van Leeuwen (beleidsadviseur Schade). Aan hen kan je eventueel ook reeds vooraf vragen sturen, dan kan hiermee bij de voorbereiding zoveel mogelijk rekening worden gehouden.