Save the date: Insurance Academy Event - De boef de baas!

}
Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Save the date: Insurance Academy Event - De boef de baas!

Innovatie op aanpak verzekeringscriminaliteit

Bestemd voor: leden van het Verbond en niet-leden 

In het detecteren van fraude hebben verzekeraars de laatste jaren belangrijke stappen in de goede richting gezet. Maar de fraudeurs zitten niet stil en bedenken steeds nieuwe manieren om verzekeraars op te lichten. Verzekeraars moeten daarin mee door het invoeren en toepassen van nieuwe manieren om fraude tegen te gaan. Tijdens dit eerste Insurance Academy event van 2019 nemen we u mee in de laatste ontwikkelingen in de aanpak van verzekeringscriminaliteit. Vanuit verschillende perspectieven wordt het onderwerp belicht en bekijken we hoe we de boef de baas kunnen blijven! Tevens bieden we partijen de mogelijkheid om hun laatste innovaties te presenteren op de Innovatiemarkt.
Zet alvast dinsdagmiddag 4 juni in uw agenda. 

Bestemd voor
Deze bijeenkomst staat open voor medewerkers van verzekeraars die zich actief bezig (willen gaan) houden met  fraudepreventie en -bestrijding en lid zijn van het Verbond. Het programma is onder meer interessant voor iedereen die binnen en buiten de verzekeringsmaatschappij bezig is met de aanpak van verzekeringscriminaliteit/fraude.
Ook niet-leden van het Verbond zijn welkom. 

Over CBV
Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) is onderdeel van het Verbond van Verzekeraars. Het CBV richt zich op operationele en beleidsmatige ondersteuning van verzekeraars en organiseert activiteiten, ontmoetingen en gaat samenwerkingsverbanden aan met als doel om verzekeraars te inspireren, te mobiliseren en te faciliteren bij het doorvoeren van vernieuwingen in de aanpak verzekeringsfraude. In 2019 ligt de focus een aantal veelbelovende innovatierichtingen. Het gaat om methoden, technieken en benaderingen die direct praktisch inzetbaar zijn bij fraudepreventie, detectie en ‘slimme’ inzet van mensen en middelen bij fraudeonderzoek. Communicatie, data-analyse en het inspelen op het gedrag van (potentiële) fraudeurs zijn daarin steeds terugkerende thema’s.

Cookies

{cookieText}